Gunnebo

AFRYs kund Gunnebo först i säkerhets, - och förvaringsbranschen att miljövarudeklarera produkter

Skriven av Erika Bjerner
AFRY har tillsammans med sin kund Gunnebo, tagit delar av företagets produktportfölj till nästa nivå inom hållbarhetsområdet genom att mäta och dokumentera miljöpåverkan för deras produkter under hela dess livscykel. AFRY har bistått Gunnebo i hela projektet, där det i ett första steg har tagits fram miljövarudeklarationer för säkerhetsskåp, automatiserade bankfack och kassaskåp för uttagsautomater.

Gunnebo AB är en ledande svensk säkerhetskoncern som erbjuder innovativa produkter och tjänster för att skydda och kontrollera flödet av människor, värdesaker och kontanter. De tillhandahåller lösningar inom detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- och högriskanläggningar samt bank. Exempel på produkter är passersystem, säkerhetsentréer, värdeförvaring.

Med hjälp av AFRY är Gunnebo det första företaget inom branschen för fysisk säkerhet och förvaring som nu utfärdar miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declarations) för sina produkter i enlighet med det internationella EPD-systemet. EPD är en internationell erkänd och oberoende granskad deklaration som bygger på Livscykelanalys, LCA, och ger information om en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln, från råmaterialutvinning till dess att den tas ur bruk.  

Miljövarudeklarationerna är ett steg för att identifiera Gunnebos produkters miljöpåverkan. EPD:erna bidrar till större förståelse för vilka processer som har en viss miljöpåverkan, vilket i nästa steg kan ligga till grund för konkreta beslut vid produktutveckling och innovation.

- Detta är verkligen ett projekt i framkant. Vi är väldigt glada över att vi fått vara med i ett sådant viktigt projekt där resultaten verkligen gör skillnad, både genom att förbättra miljöprestandan hos framtida produkter, men också genom att utmana branschen i stort till att mäta och dokumentera miljöpåverkan från sina produkter, säger Anna Karin Jönbrink, hållbarhetsexpert på AFRY.

Viktigt projekt av flera skäl

Genom att mäta miljöpåverkan under hela livscykeln får man kunskap om var i livscykeln som miljöpåverkan är som störst, man identifierar så kallade ”hotspots”. Det kan exempelvis vara en specifik råvara som har stor påverkan på produktens klimatavtryck. Detta är ett viktigt led i Gunnebos arbete att minska sin och sina kunders klimatpåverkan.

Livscykelanalysen visar också vilka av produktens material eller komponenter som har störst påverkan på miljön inom olika kategorier. Resultaten från livscykelanalysen kan användas för att prioritera åtgärder i produktutvecklingen för att minska miljöpåverkan över livscykeln för sina produkter, till exempel materialval, val av transport, var produkter produceras och hur produkten hanteras under och i slutskedet av sin livslängd, dvs resurshantering.

Samtidigt håller EU just nu på och utvecklar ny lagstiftning för produkter inom ramen för EU Green Deal (så kallad SPI, Sustainable Products Initiative och utvecklingen av Ekodesigndirektivet). I förslagen som diskuteras föreslås dels krav på cirkulära lösningar, krav på lösningar för att minska miljöpåverkan, krav på livscykelanalyser av produkterna, samt så kallade produktpass där produkters miljöprestanda ska presenteras. Företag kan därför förbereda sig inför kommande lagstiftning genom att göra livscykelanalyser av sina produkter så att man redan innan lagarna träder i kraft kan börja utveckla de lösningar som kan komma att behövas för att uppfylla kommande lagkrav.

- Projektet är ett viktigt framsteg som visar på vår strävan efter att lära oss mer om våra produkters miljöpåverkan för vidare förbättringsarbete, samt att kunna kommunicera faktabaserad information kring våra produkters miljöpåverkan.

Att vi deklarerar våra produkters miljöpåverkan genom EPD:er är ett sätt för oss att öka vår transparens, som en del av vårt hållbarhetsarbete, säger Kristina Wetterhorn, Group HSE & Sustainability Controller.

Porträtt Kristina Wetterhorn
Kristina Wetterhorn, Group HSE & Sustainability Controller, Gunnebo

Stort projekt med utmaningar i datainsamlingen

Arbetet med de första två produkterna startades upp i juni 2021 och tog ungefär sex månader att slutföra. Som nästan alltid när man jobbar med livscykelanalyser (LCA) så var datainsamlingen den största utmaningen. Ofta finns mycket och bra information på de olika fabrikerna men det kan vara svårt att sortera den så att rätt information kommer fram till LCA-utövaren.

- I det här fallet hade vi regelbundna avstämningar med våra kontaktpersoner på Gunnebo för att säkerställa att vi hade gemensam förståelse för data och vi stöttade även i hur man kan filtrera fram den informationen som behövs, säger Kristin Fransson, senior livscykelanalysexpert och hållbarhetskonsult på AFRY.

Den tredje produkten gjordes efter att de andra produkterna var klara och gick betydligt snabbare eftersom vi då kände till Gunnebos arbetssätt och produkter bättre och våra kontaktpersoner på Gunnebo hade lärt sig mer om LCA och vilken typ av information som behövde tas fram.

Viktiga lärdomar att arbeta vidare med

Många lärdomar och slutsatser av analysen var självklara, medan andra är värda att följa upp i arbetet framåt. Exempel på rekommendationer som gavs i en av LCA:n var att arbeta vidare med EcoDesign för att t.ex. designa produkten så att mindre stål och cement används. Detta för att stål och cement är två material som används i stor utsträckning, i vissa av produkterna, och bidrar till en negativ klimatpåverkan. Även vilken typ av stål, hur det tillverkas och om det är återvunnet eller ej, samt vilken typ av cement som används i produkten påverkar utfallet av LCA:n. Gunnebo kommer att arbeta vidare med dessa frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete.  

En utmaning för branchen är att vissa säkerhetsprodukter, såsom kassaskåp, är designade för att vara inbrottsäkra, vilket innebär att de designas för att vara svåra att demontera. Detta kan innebära att när produkten är färdiganvänd, är den svår att återvinna. Hur kan man göra något som inte ska gå att ta isär lätt att återvinna? Detta är en av flera frågeställningar att fortsätta arbeta med.

 

Kontakta oss gärna för mer information

Anna Karin Jönbrink - Principal, AFRY Management Consulting

Anna Karin Jönbrink

Principal, AFRY Management Consulting

Kontakta Anna Karin Jönbrink

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.