Aerial view of Oslo city in the evening

AI som verktyg för att minska smittspridning

Underlätta beteenden med hjälp av teknik

Regeringars verktyg i kampen mot coronaviruset sträcker sig bara till en viss gräns. Därefter tar människors fria vilja och beteenden över. Men efter sju månader med restriktioner och lock-downs varnar nu WHO för att allt färre människor klarar av att hålla uppe orken att följa råden. ”Artificiell Intelligens kan vara ett verktyg”, skriver Fredrik Hofflander, Head of Future Technologies på AFRY.

I en nyligen publicerad debattartikel i Dagens Nyheter listar fyra beteendeforskare förslag på hur man kan påverka människors beteenden för att minska smittspridningen av coronaviruset. Klisterlappar och skyltar med information är inte tillräckligt, utan måste kompletteras med andra sätt. Bland annat lyfte de fram behovet av teknik och de sociala normerna som har stark påverkan.

Ett verktyg i kampen kan vara Artificiell Intelligens, en teknik som skulle kunna underlätta vissa beteenden. Här finns många smarta lösningar redan att tillgå; vi har till exempel integrerat AI i små sensorer som kan placeras var som helst – i en butik, över trafikflöden eller på färdmedel som bussar eller tåg. Helt GDPR-säkrat kan de sen samla in data och presentera den för användaren, säger Fredrik Hofflander, Head of Future Technologies på AFRY.

Sensorerna är utformade så att ingen video eller bilder kan extraheras från dem trots att de innehåller en bildsensor. Istället använder enheten neurala nätverk för att upptäcka regioner av intressen i bilden och sedan kasta bilden, vilket skyddar personlig integritet och gör den helt GDPR-kompatibel.

Lösningen utvecklades från början för att läsa av trafikflöden och bidra till smartare trafikplanering. Eller, genom att detektera objekt, säkerställer den att arbetare på ett bygge har på sig säkerhetsutrustning.

Men den kan givetvis appliceras på många andra problem. Idag skulle den kunna hjälpa ägare till butiker och köpcentrum att både mäta antalet personer i lokalerna och mäta att det är tillräckligt med avstånd mellan individer. En skärm kan då i realtid informera besökare hur många personer som redan är på plats i lokalen, och de kan fatta beslut därefter.

Flowity GDPR compatible image
AI-lösningen Flowity kan mäta avstånd mellan människor

Sedan tidigare används lösningen av fastighetsbolaget Vasakronan i Göteborg. Sensorerna mäter hur människor rör sig i köpcentrum som Kompassen och Arkaden, samt hur stort antal som är på plats. Som en del i kampen mot coronaviruset skulle vi kunna använda det här till att mäta avstånd mellan människor i princip var som helst – på restauranger, kaféer eller gym, säger Fredrik Hofflander.

För mer information, kontakta:

Henrik Mårtensson - Section Manager for AI, BI, and Data Analytics

Henrik Mårtensson

Section Manager for AI, BI, and Data Analytics

Kontakta Henrik Mårtensson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.