a single drop of water

Använd varje droppe bättre

Vikten av att använda vatten klokt

Med klimatförändringarnas utmaningar är det viktigt att vi använder vatten smartare. Eftersom vår planet har begränsat dricksvatten måste vi alla bidra till att se till att det finns tillräckligt för alla. Det kräver en noggrann titt på våra vattenflöden och användning av återcirkulation, återanvändning och reningsmetoder. I den här artikeln kommer vi att utforska olika typer av vatten och deras användningsområden, och lyfta fram koncept relaterade till smart vattenanvändning.

Olika typer av vatten för olika ändamål

Det finns olika typer av vatten med olika användningsområden, och det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem för att bättre utnyttja vattnet. Dricksvatten är till exempel viktigt för mänsklig konsumtion, och vi måste se till att det är rent och säkert för alla. Men vi behöver också hitta innovativa lösningar för att ersätta dricksvatten för de tillämpningar som kan använda andra vattenkvaliteter och därigenom bidra till FN:s globala hållbarhetsmål om rent vatten och sanitet för alla.

Dricksvatten

För att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål om rent vatten och sanitet för alla behöver vi hitta innovativa lösningar för att ersätta dricksvatten för de tillämpningar som kan använda andra vattenkvaliteter. Flera av de sjutton hållbarhetsmålen är beroende av vatten för att uppfyllas och även om vi människor har olika förutsättningar behöver vi alla hjälpa varandra. Dricksvatten som kommer ur kranen i våra hem och på arbetsplatser är så rent att det klassas som livsmedel. I vissa branscher är det nödvändigt att använda vatten som är ännu renare än det i processerna, men det finns också fall där en lägre reningsgrad än standarden lika bra skulle kunna användas utan att resultatet påverkas.

Vi har olika möjligheter att använda olika typer av vatten, men det finns också olika syften med vattnet vi använder. Vad använder du dricksvatten till i din verksamhet och kan du använda annat vatten istället? För att skapa bättre förutsättningar att använda olika typer av vatten till olika saker behöver vi hjälp att göra det möjligt att få tillgång till vatten som är renat till den nivå vi behöver, och inte använda dricksvatten bara för att det är det vi är vana vid.

Tekniskt vatten

Begreppet "tekniskt vatten" har använts på olika sätt av olika aktörer, vilket kan ge en variation i hur vi tolkar det. Just därför är det viktigt att vi lyfter frågan och förtydligar vad vi menar när vi skriver och pratar om tekniskt vatten. Konceptet i sig har ingen rättslig grund. Det kan vara återvunnet vatten som härrör från dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, men vi väljer att se tekniskt vatten som återvunnet vatten som inte uppfyller dricksvattenkvalitet. Det kan till exempel vara processvatten från en industri, där det kan finnas möjligheter att både recirkulera, återanvända och återvinna vatten från sina egna processer.

Gödsel som en del av kretsloppet

Jordbrukssektorn behöver övergå till regenerativa metoder som där en välmående jord är i fokus för att minska sin klimatpåverkan. Att använda mer rötrestbaserad gödsel, som bland annat innehåller torkade rester från biogasproduktion, i stället för konstgödsel kan hjälpa länder att bli mer självförsörjande och minska behovet av att importera konstgödsel. Cirkulärt tänkande kring vattenanvändning och restprodukter från avloppsreningsverk är nödvändigt för att nå detta mål. Jordbruket spelar en betydande roll i cirkulärt vatten, där alla flöden bidrar till varandra.

man on rooftop watering plats

Vattenkällor, viktiga även i liten skala

I takt med att kommuner växer, ökar behovet av vatten. För att möta det ökade behovet prövas innovativa lösningar. Ett exempel är Gästrike vatten, som valt att erbjuda sina kunder råvatten. De delar upp vatten i livsmedelskvalitet och icke-livsmedelsklassat vatten för att uppnå en hållbar vattenförsörjning. Att analysera vem och vad som behöver livsmedelsklassat vatten eller inte är en förutsättning för att klara det ökade behovet av vatten framöver. Vi måste värdera varje droppe vatten och vara medvetna om vilka vattenkällor vi kan använda.

 

Renat avloppsvatten

Det finns en mekanisk, biologisk och kemisk reningsprocess för det utgående avloppsvattnet från kommunala reningsverk. När vattnet är renat och fritt från fosfor och fina partiklar skulle det kunna användas till mycket mer än att släppas ut i åar, sjöar och hav, vilket är vanligt idag. Det renade avloppsvattnet kan till exempel användas för bevattning av jordbruk, som processvatten vid det egna avloppsreningsverket eller för kommunal bevattning.

Hållbar vattenanvändning

Vattensektorn står idag inför samma förändringsresa som energibranschen gjorde för ett antal år sedan när en övergång från storskalig till småskalig energi- och elproduktion påbörjades. I de delar av världen där vatten har varit både billigt och tillgängligt under lång tid är det först nyligen vi inser att vi måste ta för vana att rättfärdiga varje droppe vatten vi använder, och välja rätt grad av rening för varje ändamål. Varje droppe räknas och tillsammans bidrar vi till en hållbar vattenanvändning.

Vill du veta mer?

Martin Jonsson - Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Martin Jonsson

Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Kontakta Martin Jonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.