Biokol i en liten hög

Biokol – en lösning för en fossilfri framtid?

Biokol är en multifunktionell produkt som bland annat kan minska behovet av fossila bränslen och binda kol från atmosfären. Alla viktiga delar för att nå dagens miljömål. Men vad är biokol och hur kan det användas?

Biokol är i huvudsak kol som produceras genom uppvärmning av organiskt material, t.ex. trä, i en process utan närvaro av syre. Enkelt sagt kan en sådan process liknas vid att bränna materialet men utan närvaro av syre. Det betyder att materialet inte brinner, utan genomgår en process som kallas pyrolys.

Den resulterande biokolen är ett mycket poröst material med en mycket stor sammanlagd yta Materialet kan i sin struktur liknas vid en lunga med en mycket stor sammanlagd yta. Denna porositet är en förklaring för hur detta material kan göra industrin mer hållbar och fungera som ett filtreringsmedel för att adsorbera föroreningar vid vattenrening, för att nämna ett par användningsområden. Men hur är detta möjligt?

Kolet som används idag i industriella processer, vid tillverkning av varor och tjänster är ofta av fossilt ursprung och tillverkat av fossilt kol. Fossilt kol grävs upp från marken i form av stenkol. När denna fossila kol används i samhället frigörs koldioxid, en växthusgas som i sin tur påverkar balansen av växthusgaser i atmosfären.

Biokol är tillverkat av biogena ursprungsmaterial, såsom trä, vilket inte påverkar atmosfärens kolbalans på samma sätt som fossilt kol. Eftersom biokol består av mestadels kol kan det ersätta kolen med fossilt ursprung. Till exempel, inom järn- och stålindustrin kan biokol ersätta det fossila kol som behövs i processen och därmed minska behovet av fossilt kol.

På grund av den porösa strukturen hos biokol med en mycket stora yta (upp till 600 m2 / gram) har det bland annat förmågan att fungera som ett filtreringsmaterial. Oönskade ämnen binds till biokolet och kan avlägsnas. De porösa egenskaperna är också idealiska för att hålla kvar fukt i marken vid anläggning av växtbäddar och dess dränerande egenskaper är en utmärkt egenskap vid anläggning av gröna tak (sedumtak).

En annan funktion av biokol är att det fungerar som en kolsänka tack vare att biokolet är betydligt mer svårnedbrytbart än den ursprungsmaterial, till exempel trä, som det produceras från. När kolet som bundits från atmosfären av biologiska system, såsom ett träd, och omvandlats till biokol i en pyrolysprocess, visar det en mycket långsam nedbrytningsprocess. Detta innebär att kolet i biokol kommer att förbli opåverkat under långa tidsperioder utan att släppa ut koldioxid i atmosfären. Detta innebär att det kan fungera som en kolsänka, och därmed vara ett alternativ till exempelvis CCS-teknik (Carbon Caprure and Storage).

Jämfört med många andra tekniker är biokol tillgängligt idag. Det är en lovande produkt för att uppnå miljömål, samtidigt som det också kan bidra med fler fördelar för ett mer hållbart samhälle.

 

AFRY har stöttat övergången till koldioxidsnåla, rena energikällor och energieffektivitet sedan 90-talet. Som konsulter och rådgivare hjälper vi våra kunder att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen och som ingenjörer levererar vi innovativa lösningar för att uppnå hållbarhetsmål.

Kontakt

Åsa Agervald - Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden

Åsa Agervald

Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden

Kontakta Åsa Agervald

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.