CH_Hochwasser

Dagvatten och översvämningshantering – En utmaning i tider av klimatförändringar

Flertalet studier visar på att klimatförändringar är orsaken till ett ökat antal extrema väderhändelser som påverkar dagvattenflöden och orsakar översvämningar.

I Europa har konsekvenserna redan blivit märkbara då allvarliga regn har inträffat mer frekvent under de senaste decennierna och många människor har drabbats.

Prognoser förutspår att även under vintersäsongen i norr och under tidigare torra säsonger i söder, kommer nederbördsfrekvensen och intensiteten att öka, vilket i sin tur ökar risken för översvämningar. Under de senaste åren har Sverige drabbats av oväder och extrema regnhändelser under vintermånaderna vilket resulterade i översvämningar i städer med stora efterföljande skador. I hela Europa har ovanliga vädermönster observerats och dessa förväntas mest troligt förvärras. Ytterligare ett framträdande exempel är Venedig som i november 2019 drabbades av kraftiga översvämningar som orsakade dödsfall.

Ytterligare en faktor som orsakar översvämningar och miljöföroreningar är den urbana tillväxten, som i samband med väderrelaterad påverkan gör städernas dagvattenhantering än mer utmanande.

Städernas befintliga, konventionella dagvattensystem är inte dimensionerade för att hantera de ökade flöden och föroreningsmängder som genereras av klimatförändringarna. Dessutom har dagens städer en stor andel impermeabla ytor som medför en reducerad infiltrationsförmåga och bidrar till en avrinning med stora volymer och höga toppflöden som transporterar föroreningar till våra recipienter.

Översvämningsproblematiken ställer även extra krav på det rättsliga systemet för vatten- och avloppsvatten – till exempel genom behovet att fastställa ansvarsförhållanden mellan olika dagvattenintressenter. Att hantera dagvatten på hållbart sätt har blivit en viktig komponent i utvecklingen av våra framtida hållbara städer.

AFRYs experter inom dagvatten och klimatanpassning har tillsammans en stor erfarenhet av att tillgodose våra kunders nuvarande och framtida behov och att hjälpa till med byggandet av ett robust system för hantering av dagvatten och minskade översvämningar. Våra experter erbjuder ledande tekniker och kreativa lösningar inom dagvatten och översvämningshantering, både nationellt och internationellt.