Vattenverk runt en skog, grönområde, VA verk

Digital arkitektur - en förutsättning för framtidens VA

Hur kan digitalisering förbättra vattnet som kommer ur våra kranar?

Det går redan idag att bevaka utvecklingen av COVID och andra sjukdomar genom att göra mätningar på avloppsvattnet. Tänk om det gick att koppla ihop Folkhälsomyndighetens analysmodeller med mätutrustning i avloppsreningsverken? Klimatet ändras med kraftiga skyfall, bland annat i Sverige, vilket avloppsreningsverken får svårt att ta hand om. Skulle en lösning till det kunna vara att koppla in SMHIs nederbördsprognoser till styrningen av avloppsreningsverken och därmed förbereda oss på ett kraftigt ökat inflöde?

Inget av ovan är framtidsvisioner. All teknologi som behövs för att genomföra finns redan idag. Så, dags att installera produkten ”Framtidens_VA_version1.0” och köra igång? Riktigt så enkelt är det tyvärr inte, men det är inte heller så svårt. Det första steget är att kommer överens om vilken data som ska användas var och öppna upp kommunikationen mellan system och människor.

Flödet genom ett rör måste vara samma oavsett om det finns i ett styrsystem, på en display, i en rapport eller som ett ingående värde i en prognosmodell. Här kan den digitala arkitekturen, och resan dit, göra underverk. Samma information överallt samtidigt.


Vad krävs av styrsystemen för att ta oss mot framtiden inom VA?
Styrsystemen kan inte vara isolerade slutna öar i anläggningen utan behöver kopplas ihop och öppnas upp för att båda lämna ifrån sig information och ta emot parametrar. I framtidens VA-verk kan alla system pratar med varandra och all data i anläggningen kan göras tillgängliga i realtid på säkert sätt..
Hela resan mot framtidens VA handlar i grunden om resan mot Industri 4.0 vilket innebär några väl definierade faser:

Figur som beskriver fllöden i sex steg från Industri 3.0 till Industri 4.0
Figuren visualiserar de sex stegen i resan från Industri 3.0 till Industri 4.0

Intelligenta system och Integration (1,2), detta steg är ofta väl utvecklat hos de allra flesta. Integrationen är oftast dock enbart delvis genomförd.

Synlighet (3), denna fas handlar om att göra information tillgänglig. Informationen från alla system görs tillgänglig, lagras och distribueras så att den kan användas för både styrning av anläggning, analyser och prognoser.

Transparens (4), handlar om att förstå varför saker händer i anläggningen. Här införs modeller för att exempelvis hantera grundfelorsaksanalyser, som beskriver vad som egentligen är orsaken till eventuella problem.

Prediktion och simulering (5), hur går det att förutse vad som ska hända? I denna fas införs predikteringsmodeller som förutser vad som kommer att hända baserat på nuvarande situation samt ”What if”-analyser, hur skulle det bli om vissa steg gjordes på ett annat sätt?

Självstyrande (6), kan systemen själv agera för att köra anläggningen på ett optimalt sätt? Jämför med självstyrande bilar. Här kommer självlärande system (machine learning) och AI in.

Alla faser i en digitaliseringsresan går inte att genomföra på en och samma gång utan det handlar till mycket om att organisationen måste utvecklas tillsammans med digitaliseringen i samklang. AFRYs erfarenheter inom digitalisering hjälper er att starta er resa. Det handlar om att lägga grunden för framtiden och skapa en robust digital arkitektur som kan arbeta i samklang med automationssystemen och organisationens behov.

Resan börjar inte med en produkt utan med en genomgripande analys där alla delar av organisationen är med och bidrar.

Vill du veta mer kontakta

Paul Alm - Project Manager, Automation

Paul Alm

Project Manager, Automation

Kontakta Paul Alm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Conny Jakobsson - Team Leader. Industrial Digitalization

Conny Jakobsson

Team Leader. Industrial Digitalization

Kontakta Conny Jakobsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.