Electric car being fuelled

Elektrifieringen viktig del i den gröna omställningen - AFRY bidrar med mod och expertis

Komplexa lösningar på komplexa problem kräver kreativa samarbeten

Elektrifieringen av transporter är ett högaktuellt ämne då Sverige och övriga världen står inför en enorm grön omställning. Utvecklingen går snabbt och i omvärldsbevakningen kan det ibland vara svårt att hänga med. Sambanden mellan de olika utvecklingstrenderna är många och komplexa. Urbanisering, elektrifiering, digitalisering, automatisering och delningsekonomi hänger delvis ihop, men är delvis också separata.

När man som AFRY arbetar med att ta fram klimatsmarta och hållbara lösningar för framtidens städer och transporter måste man hänga med i de olika trenderna. Det menar Anna Forsmark, uppdragsledare inom samhällsutveckling och mobilitet.

- Ett konkret exempel är elektrifieringen av bussflottan som går på högtryck både i Sverige och internationellt. Förra året var 25 procent av de nyregistrerade bussarna i Sverige elbussar. Detta ska jämföras med tio procent 2020. Allt pekar mot att många städer kommer ha 100 procent elbussar fram mot 2030-2035, säger Anna.

 

Elektrifiering, kollektivtrafik och stadsutveckling: 1+1+1 = 100?

Future Cities Elektrifiering anna_forsmark_miljobild.jpg

Elektrifierade bussar i städer och tätorter ger spännande möjlighet till stadsutveckling och att nå många mål samtidigt. När bussar kan smyga fram i stort sett utan buller, vibrationer och lokala utsläpp kan vi tänka annorlunda och visionärt i våra planeringsprocesser.

- Vi kan exempelvis planera för hållplatser närmare målpunkter så som skolor och sjukhus, och också nära där människor bor.
Det är ingen tvekan om att tystare trafik kombinerat med andra planeringsverktyg så som smarta mobilitetshubbar, mer grönska och bättre gång- och cykelvägar kan skapa stora nyttor för klimat, hälsa och även andra mål.

- När det gäller barnperspektivet är det otroligt viktigt att arbeta med de här frågorna, kombinerat med ytor för fri aktivitet.
Det är i tätorter som elektrifieringen i kombination med andra satsningar får som allra störst nyttor, fortsätter Anna.

Förutsättningarna för elektrifiering av transporterna ser lite olika ut. Bussar som har sina förutsägbara linjer och depåer är relativt lätta att elektrifiera, jämfört med exempelvis tunga godstransporter som ska klara långa sträckor med mer oförutsägbara behov av att ladda. Flyget och sjöfarten har också stora utmaningar då det ofta krävs enorma mängder bränsle, eller väldigt stora och tunga batterier, för att klara av det transportarbete som ska utföras.

 

Nyanställd med lång erfarenhet inom elektrifieringen av transportsektorn

Anna är relativt ny på AFRY och har arbetat i tio år på trafikförvaltningen på Region Stockholm, med utveckling av kollektivtrafik. Hon har framför allt arbetat med övergången till elbusstrafik, exempelvis som projektledare för den strategi som nu ligger till grund för övergången till elbussar. Innan dess har hon arbetat ungefär tio år inom politiken, med idéutveckling på en tankesmedja och för olika miljöorganisationer. Alltid med fokus på hållbarhet och miljö.

Anna ser fram emot att arbeta i en organisation som AFRY med bred kompetens inom hållbarhet och digitalisering.

- Att få arbeta i många olika sammanhang och projekt känns väldigt roligt! Det finns nästan inga gränser, så länge man har en bra idé och kan genomföra den. Det finns en otrolig potential i AFRYs breda kompetens vilket gör att man som uppdragsledare troligtvis kan hitta interna kompetenser för att ta fram lösningar på de riktigt komplexa och stora frågorna.

- Jag är väldigt engagerad i klimatfrågan och i elektrifieringen av transportsektorn. Som ny nätverksledare för Klimatnätverket på Transportation ser jag att dessa frågor kommer att lyftas allt mer.

Future Cities elektrifiering trender Anna Forsmark porträtt

Regeringens elektrifieringsstrategi

Regeringen presenterade nyligen sin elektrifieringsstrategi med ambitionen att ta ett helhetsgrepp för att öka elektrifieringen och hantera de hinder som finns för en snabb och kraftfull elektrifiering.

- Det som är mest spännande med strategin tycker jag är samverkan mellan departement, myndigheter och berörda aktörer. Det blir tydligt hur samhället hänger ihop i en helhet och att alla måste arbeta tillsammans. Det är fler sektorer än transporterna som kommer att ha ett större och även annorlunda effektbehov i framtiden. Nya serverhallar, fabriker för fossilfritt stål och batterier är exempel på elintensiva verksamheter som kan komma att konkurrera med exempelvis laddning av elfordon, säger Anna.

Anna Forsmark porträtt elektrifiering FC

Ska vi komma till rätta med klimatutmaningen måste alla bli lite mer modiga

- Även vi som konsulter måste våga vara modiga och kanske lite obekväma. Jag tycker att AFRYs värderingar hjälper oss i våra uppdrag att vara just det. Jag skulle säga att det handlar om att kunna se utanför sina enskilda projekt och uppdrag och alltid ha ett större systemperspektiv. När jag arbetade på beställarsidan var jag otroligt tacksam över de konsulter som hjälpte mig att lyfta blicken, se helheten och våga utmana och ifrågasätta sanningar och arbetssätt, avslutar Anna.