Elsparkcyklar parkerade på gatan

Elsparkcykeln – hot eller möjlighet?

Det närmar sig nu fyra år sedan elsparkcyklarna gjorde entré i Sverige. Sedan dess har både antal elsparkcyklar och företag som hyr ut dem ökat i snabb takt och nu hittas fordonen i allt fler städer.

Elsparkcykeln har fått en framträdande roll i stadsbilden och att det rör upp känslor och åsikter råder det ingen tvekan om. Redan från början höjdes röster kring slarvigt parkerade fordon och vårdslösa förare, frågor som är minst lika aktuella nu.

Enligt en undersökning som DN/Ipsos utförde i slutet av 2021 så blir allt fler stockholmare missnöjda med elsparkcyklarna. 57% av de som deltog i undersökningen var missnöjda med fordonen, 7 procentenheter fler jämfört med förra året. Personer över 60 år är i störst utsträckning missnöjda, 7 av 10 har en negativ inställning. Missnöjet bottnar bland annat i olämpliga parkeringar, att elsparkcyklarna ligger slängda någonstans eller förare som framför dem vårdslöst. Bland den yngsta åldersgruppen, 18–29 år, finns ungefär lika många positivt inställda som negativt. Män är mer positivt inställda jämfört med kvinnor, och använder också elsparkcyklar i något större utsträckning.

Personer på elsparkcyklar i stan

Avgifter och regleringar

Göteborg och Malmö har infört avgifter för uthyrarna av elsparkcyklar, Stockholm likaså. Malmö stad tar ut en avgift på 1 825 kr per elsparkcykel och år från företagen för etablering. Göteborg är näst dyrast med en avgift på 1 200 kr per elsparkcykel. Också Stockholms stad kräver företagen på en avgift om 1 400 kr per fordon och år, samt ett tillstånd från polisen för att fortsatt få hyra ut elsparkcyklarna. Felparkeringar innebär ytterligare avgifter för företagen – där felparkering innebär att fordonet utgör ett större hinder för omgivande trafik. Avgiften infördes i mars 2021 i Stockholm.

Ytterligare begränsningar vad gäller parkering och användning av fordonen har under åren införts i Stockholm: användningen begränsas vid knutpunkter och välbesökta mål, särskilda zoner har införts för parkering och resor endast kan avslutas i parkeringszon.

Ytterligare press sätts på aktörerna i jakten på att minska de problem som uppstått och dämpa den irritation hos städernas medborgare som elsparkcyklarna medfört. Både Stockholm och Göteborg har beslutat att införa ett maxtak på antal fordon som tillåts i städerna. I Stockholm tillåts 12 000 fordon från februari 2022, att jämföra med de 23 000 som fanns tidigare. Göteborg stad inför ett maxtak om 4 000 fordon, idag finns 10 500. I Göteborg gäller det nya antalet mellan perioden 1 april till 30 november 2022 och tillstånden fördelas mellan företag som redan idag erbjuder uthyrning av elsparkcyklar. Ytterligare ett företag kommer att ges möjlighet att få tillstånd att hyra ut, vilket skulle innebära totalt 4 400 tillstånd.

Samtliga elsparkcykelföretag får finnas kvar i Stockholm även om antalet fordon begränsas. Staden inför en testperiod, efter den kommer företagen att utvärderas efter sju olika kriterier. De som inte gör tillräckligt bra ifrån sig kommer inte att få förnyat tillstånd efter 30 juni 2022.

Andra regler som ställs på elsparkcykelföretagen är exempelvis*:

  • Att bolagens kundtjänst ska kunna svara på svenska.
  • Att sparkcyklarna ska ha stöd som är tillräckligt stabila för att inte välta.
  • Användare ska fotografera cykeln när de ställer ifrån sig den.
  • Parkering är förbjuden närmare tio meter från entré till tunnelbana

*Källa: SVT nyheter

Regeringen presenterade i början av året ett nytt förslag som innebär att elsparkcyklar ska kunna flyttas om de parkeras på gång- och cykelbanor. Det är kommunen som kommer kunna avgöra om ett fordon är felparkerat och ska flyttas på. Förslaget föreslås träda i kraft 1 augusti 2022. DN skriver att Stockholms handelskammare, där flera av elsparkcykelföretagen är medlemmar, tror att förslaget kan leda till bättre ordning men befarar samtidigt att kommuner med en negativ inställning till fordonen kan se det som en möjlighet att införa totalförbud.

Säkerhet

Ytterligare ett ämne som varit uppe för debatt är olyckorna som sker i samband med elsparkcykelanvändning. Sahlgrenska universitetssjukhuset har för DI Digital uppgett att alkoholkonsumtion är inblandat i 54% av de olycksfall som de hanterat samt att majoriteten av olyckorna inträffat under kvälls- och nattetid under helger.

Företagen har agerat för att minska olyckorna. Bolt stoppar all uthyrning mellan midnatt och klockan fem på morgonen i flera svenska städer och Voi sänker hastigheten på sina elsparkcyklar till 15 km/h mellan midnatt och klockan fem på veckosluten. De har sedan tidigare reaktionstest som ska identifiera och stoppa berusade användare av fordonen, nu skärps åtgärderna och testet gäller mellan tio på kvällen och fem på morgonen mellan onsdag och söndag. Som ytterligare åtgärder har Voi infört fler låghastighetszoner runt om i Sverige, då gäller en maxhastighet på sex km/h, samt satsat mer på utbildning riktad mot användarna.

Man på elsparkcykel på cyckelbana

Avslutande reflektioner

En kritik som lyftes fram i samband med beslutet om begränsningen av antal fordon i städerna är att en konsekvens kan bli att fordonen bara kommer finnas i de mest centrala delarna där det är som mest lönsamt. Givetvis ska mikromobilitet även i socioekonomiskt utsatta områden och på landsbygden – alla ska ha rätt till samma mobilitet.

Utmaningarna är många, men elsparkcyklarna är fortfarande en relativt ny typ av transportmedel som ska få plats i en existerande infrastruktur. Med anpassning och möjlighet till vidareutveckling så kommer de ha en självklarhet för städers framtida mobilitet.

Kontakt

Karolina Pamp - Strategist Combined Mobility

Karolina Pamp

Strategist Combined Mobility

Kontakta Karolina Pamp

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.