Bikes in a city.

En stad full av igloos

Future Cities blog #23 - A city full of igloos

Det är kanske inte den första typen av byggnader som du kommer att tänka på när vi pratar om städer, eftersom iglo inte finns i städer utan snarare i de arktiska områdena på jordens norra halvklot, och kanske främst på Grönland. Ändå utgör en iglo byggd av porös snö en fantastisk sköld mot väder. Det är luften i snön som isolerar på samma sätt som luft i mineralull, som används som värmeisolering i många byggnader.

Denna text publicerades först i den svenska tidningen Teknikdygnet

En välkonstruerad iglo med plats för ett fåtal personer kan upprätthålla en inre temperatur på cirka noll grader Celsius trots en utetemperatur på cirka -40 grader Celsius. En iglo skapar inte bara en möjlighet att bo när det är riktigt kallt, men det har också geometri, form av en sfär, den smartaste formen för en byggnad när det gäller klimat.

En smart byggnadsform i termer av klimat är en form - en geometri - som resulterar i en låg energiförbrukning för uppvärmning. Ju mindre klimatskalet är, dvs. summan av ytorna på de omgivande väggarna och taken jämfört med samma golvyta (summan av alla golvytor) desto mindre är energiförbrukningen. Vi har skapat ett värde som vi kallar byggnadseffektivitet, vilket är summan av golvytorna dividerat med ytan på de omfattande ytorna. Ju högre värde är, desto smartare är geometrin när det gäller klimat.

 

 

 

Så vad är en bra form för en byggnad? En tredjedel av de allmänna bostäder som byggdes i Sverige under 1960- och 70-talet består av tornblock - tunna, höga byggnader som inte är bra. På 80-talet började vi istället bygga byggnader i form av en kub, ofta med ett slutet atrium i mitten, vilket var bättre. En cylinder utgör en riktigt bra geometri, och den bästa möjliga geometriska formen är en sfär.

Det finns mycket gammal kunskap om hur värme upprätthölls i byggnader som byggdes för århundraden sedan, inklusive hur en god inredningsmiljö skapades, hur man isolerar, hur man för snö mot fasaden på vintern samt planerar byggnader baserat på kardinalriktning rådande vindriktning. Vi visste fördelarna med att gräva i marken och placera byggnaderna där, eller på en kulle, placera stora fönster i söder och små mot norr, välja tunga byggmaterial baserat på deras lagringsförmåga, montera fönsterluckor etc. Gammal kunskap som vi har glömt, eller i vilket fall som helst, inte brukas.

FC

Kanske upp till 70 procent av byggnadens energiförbrukning beror på eller kan minskas genom att göra rätt val när det gäller form, isoleringens tjocklek, orientering, fönsterkvalitet, fasadval, vikt, vindpåverkan etc.

Det finns tre steg för att bygga en smart byggnad när det gäller klimat. Det första steget är att göra ovanstående val. Det andra steget är att installera energieffektiva tekniska system som regleras efter behov, där överskott av energi transporteras till varhelst det finns en energibrist. Det tredje steget är att energiförsörjningen av byggnaden måste vara förnybar.

Det finns mycket som måste samordnas i en stad - byggnadernas placering i förhållande till gator, parker och torg, flöde av människor och transporter - så en stad som enbart består av byggnader med optimala former kanske inte är möjlig.

Vad vi kan komma överens om är dock att om vi tar med oss ​​kunskapen om klimatsmarta byggnader till planeringsprocesserna för fastighetsägare och kommuner kommer vi att kunna skapa en mer hållbar stad på lång sikt.

Jag tror inte att de som konstruerade den första iglon var så framsynta och insåg att formen är mer än tillämplig idag, eller kanske var de det. Men skulle det inte vara spännande med en stad full av igloos?

Contact