Windows of a Corporate Building in London City

Fem frågor om AI till Fredrik Hofflander, chef för AFRYs Future Technologies Team

Fredrik Hofflander leder ett nytt AI-program, AAAI, tillsammans med AI Center

Som AI-utvecklare och datavetare är Fredrik Hofflander chef för AFRYs Future Technologies Team och har ett starkt fokus på att hjälpa företag att komma till nästa nivå i sitt arbete inom AI. Han är också ordförande för AI Centers tekniska styrelse och är regelbundet värd för seminarier om hur man implementerar AI i större organisationer.

AFRY och AI Center har nyligen gått samman med ambitionen att göra det lättare att utveckla och implementera AI-applikationer i alla branscher. Detta har bland annat resulterat i ett nytt program där deltagarna lär sig hur man kan dra nytta av AI.

Hej Fredrik. Du pratar om att demokratisera AI, vad menar du med det?

Demokratisering av AI är inte ett enkelt koncept, särskilt eftersom båda orden, demokrati och AI, båda kan vara svåra att beskriva som de är.

Vad jag menar när jag säger att demokratisera AI är att AI kommer att bli en så stor del av vår vardag och verklighet, och att kunskap inom detta område kommer att ha en större inverkan på jämställdhet, jämlikhet och demokrati än någon annan teknisk utveckling hittills. Det enda sättet att göra detta till en bra förändring för så många som möjligt är att göra tekniken och kunskapen om AI tillgänglig för alla.

Hur ska man implementera AI i större organisationer?

Det är den stora frågan!

Jag tror att AI måste behandlas som vilken annan teknik som helst. Det kan låta antingen konstigt eller uppenbart, men problemet är att många organisationer behandlar AI antingen som något extremt svårt eller något lätt, vilket sällan görs med ”andra” tekniker.

Om du behandlar AI som något svårt för din organisation kommer du naturligtvis att hamna bakom dina konkurrenter. Men om du behandlar det som något som "din bästa kollega" kan läsa om och börja implementera, kommer du få det rörigt.

Du skulle inte anställa en nyexaminerad utvecklare som din ledande dataarkitekt. Så varför anställer så många företag juniorutvecklare för maskininlärning som deras ledande datavetare?

Enligt min mening är det rätta sättet att först utbilda sig så att så många som möjligt i organisationen talar AI. Ta sedan hjälp av någon som har gjort detta i minst 5-10 år, för det är vad du hade gjort om det var någon annan utveckling som behövde göras.

Fredrik Hofflander Head of AI and Future Technologies Team
Fredrik Hofflander är chef för AFRYs Future Technologies Team och medlem i AI Centers tekniska styrelse.

Kan vem som helst starta en AI-resa?

Självklart!

AI är precis som slogan för spelet Othello, "A minute to learn a lifetime to master!". AI är också väldigt viktigt för alla att lära sig. Naturligtvis behöver du inte vara datavetare eller ens lära dig att programmera. Men det blir allt viktigare att förstå vad AI är. Att inte förstå AI kommer snart att vara som att inte förstå internet eller smartphones.

Person texting on phone
AAAI-programmet utfärdas av AI Center, ett globalt affärsekosystem med medlemmar med en passion för AI i samarbete med AFRY.
Woman looking at her phone

Tillsammans med AI Center erbjuder AFRY AAAI-program, kan du berätta mer om det?

Programmet är utformat för konsulter, utvecklare, företagsledare och ledare som har behärskat traditionella företagsledningsfärdigheter och kunskaper som är specifika för sina branscher, men som ännu inte har haft möjlighet att integrera AI i sina företag.

Deltagarna kommer bland annat att kunna identifiera potentiella möjligheter att förbättra sin verksamhet, kunna delta i AI-relaterade diskussioner genom att ställa meningsfulla, insiktsfulla frågor och få de bästa förutsättningarna för att lyckas på sin AI-resa genom att lära av delad kunskap, bästa praxis och lärdomar.

Slutligen, vad är nästa stora trend inom AI?

Tekniskt sett tror jag att det handlar om att göra det möjligt för AI att lära av mindre övningsdata. Jag tror att detta kommer att kräva ännu större mängd öppen data och riktigt tung beräkningskraft än vad vi har idag, eftersom AI skulle behöva skapa några föreningar med tidigare kunskap för att förstå de små uppgifterna, så som människor tänker. Detta tar oss inte till vad som kallas General AI, men det kommer att vara ett steg på vägen.

Praktiskt sett tror jag att den största påverkan på vårt liv kommer att vara att implementera teknik som vi redan har. När AI blir tillgänglig för allmänheten har det ofta funnits i några år. De största förändringarna här kommer troligen att ske inom transport- och industrisektorn.

 

Om programmet

AAAI-programmet utfärdas av AI Center, ett globalt affärsekosystem med medlemmar med en passion för AI i samarbete med AFRY. Programmet är för deltagare som är intresserade av att veta hur de, deras företag eller kunder kan dra nytta av artificiell intelligens för att få de bästa förutsättningarna för en bra start på sin AI-resa.

Vårt löfte är två timmar fulla av otroligt inspirerande och spännande innehåll, men programmet är inte bara en engångsinlärningsupplevelse, det ger dig tillgång till ett nätverk och expertis samt en online interaktiv medlemsplattform där du kan utbyta kunskap och erfarenhet.

Läs mer och registrera dig.

 

Henrik Mårtensson - Section Manager for AI, BI, and Data Analytics

Henrik Mårtensson

Section Manager for AI, BI, and Data Analytics

Kontakta Henrik Mårtensson

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.