public transport and cyclist on the road

Framtidens Mobilitet: Bygger klimatneutrala städer

Sättet vi rör oss i våra städer har stor inverkan på vår miljö.

När urbaniseringen fortsätter att öka måste mobilitetslösningar utvecklas för att möta kraven på en mer hållbar framtid. I den här artikeln utforskar vi mobilitetens roll för att skapa klimatneutrala städer och lyfter fram några innovativa lösningar som redan gör skillnad.

Rörlighet är en grundläggande komponent i stadslivet och en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och utveckling. Transportsektorn står dock också för en betydande del av utsläppen av växthusgaser, som står för cirka 23 % av de globala energirelaterade utsläppen. När städerna fortsätter att växa och utvecklas blir utmaningen att minska miljöpåverkan från stadstransporter alltmer brådskande.

Den goda nyheten är att det finns många lovande utvecklingar inom området hållbar mobilitet som kan hjälpa städer att uppnå klimatneutralitet. Effektiv trafikplanering, elektrifiering av transportsektorn och sömlösa mobilitetslösningar är viktiga komponenter i varje hållbar transportstrategi. Städer måste fokusera på att minska bilberoendet och uppmuntra användningen av kollektivtrafik, cykling och gång.

people walking in an open area

Rörlighetens inverkan på klimatförändringarna

Enligt World Economic Forum skulle en övergång till mer hållbara transportsätt kunna minska utsläppen från städernas transporter med upp till 95 % till 2050. För att uppnå detta måste städerna investera i kollektivtrafikens infrastruktur och göra den mer attraktiv att använda än bilar. Detta kan innefatta åtgärder som att bygga ut och förbättra buss-, spårvagns- och tunnelbanenäten, införa cykelbanor och cykeldelningssystem, och implementera fotgängarvänliga gatumiljöer.

"När vi arbetar mot en klimatneutral framtid är en effektiv trafikplanering och elektrifiering av transportsektorn avgörande. Låt oss prioritera miljön och skapa innovativa, hållbara mobilitetslösningar som förbättrar livskvaliteten för stadsbor.” säger Marcel Winter, Mobilitet och Transport, AFRY

Ett lovande exempel på innovativ kollektivtrafikinfrastruktur finns i Helsingfors, Finland. Stadens "mobility as a service"-plattform (MaaS) integrerar kollektivtrafik, bildelning, cykeldelning och taxitjänster i en enda app, vilket gör det enkelt för invånarna att planera och betala för sina resor. MaaS-systemet har varit så framgångsrikt att andra städer runt om i världen, inklusive Berlin och Tokyo, nu följer efter.

Att minska utsläppen genom elektrifiering av transportsektorn

Utöver kollektivtrafiken är elektrifieringen av transportsektorn en kritisk komponent för hållbar mobilitet. Elfordon släpper ut betydligt mindre växthusgaser än traditionella bensin- och dieselfordon, vilket gör dem till ett viktigt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. International Energy Agency uppskattar att det år 2030 kan det finnas upp till 130 miljoner elfordon på vägen, upp från drygt 3 miljoner 2017.

”Elektrifieringen av transporter är vår tids största infrastrukturprojekt. AFRY är din pålitliga partner från strategidefinition och finansiering genom planering hela vägen till implementering av laddinfrastruktur och koldioxidfria flottor.” Steffen Schäfer, Future Cities and Mobility, AFRY.

För att underlätta denna övergång måste städer investera i laddinfrastruktur och ge incitament för invånarna att byta till elfordon. Dessa kan inkludera gratis parkering och laddning samt tillgång till samåkningsfiler.

an electric car charging and a cyclist

Slutligen är sömlösa mobilitetslösningar avgörande för att skapa ett hållbart transportsystem som fungerar för alla. Detta innebär att man integrerar olika transportsätt för att skapa ett sömlöst, effektivt och hållbart nätverk. Till exempel kan en invånare använda en cykel för att nå en busshållplats, sedan ta en buss till en tågstation och slutligen avsluta sin resa med en delad elbil. Genom att integrera dessa olika transportsätt i ett enda system kan städer minska trängseln, minska utsläppen och förbättra den övergripande livskvaliteten för invånarna.

Sammanfattningsvis är mobilitet en kritisk komponent för att skapa klimatneutrala städer som är levande och hållbara. Effektiv trafikplanering, elektrifiering av transportsektorn och sömlösa mobilitetslösningar är alla viktiga komponenter i en hållbar transportstrategi.

Kontakta oss

Steffen Schaefer - Senior Principal, AFRY Management Consulting

Steffen Schaefer

Senior Principal, AFRY Management Consulting

Kontakta Steffen Schaefer

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Marcel Winter - VP and Head of BA Infrastructure Switzerland, Country Manager Switzerland

Marcel Winter

VP and Head of BA Infrastructure Switzerland, Country Manager Switzerland

Kontakta Marcel Winter

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.