A man walking in a sustainable city with his daughter

Går det att påverka människor till att leva mer hållbart?

Att få människor att gå från kunskap till att agera

Sverige och världen står inför en stor utmaning, vi måste klimatanpassa vårt sätt att leva, och det snabbt. Sverige har som mål att bli klimatneutralt år 2045, och ju längre vi väntar desto svårare blir det att klara Parisprotokollets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C

Men hur gör vi själva klimatomställningen hållbar? Hur får vi med oss människor- inte bara entusiasterna- och kan vi göra det smidigt? Nudging är ett sätt att underlätta mer hållbara val, genom en "knuff" i rätt riktning, t.ex. genom en pushnotis i mobilen. AFRY medverkar i ett forskningsprojekt som kopplar ihop kompetenser inom hållbarhet, klimat, beteendeforskning om nudging på digitala plattformar och artificiell intelligens (AI) i syfte att söka en lösning på just dessa frågor, med finansiering av Energimyndigheten.

A harbour
Sverige producerade 40 millioner ton koldioxidutsläpp 2021

Klimatpåverkan från svenskars livsstil brukar sägas komma från huvudsakligen 5 områden, lite snitsigt sammanfattat med: Bilen (eller hur vi reser), Biffen (vad vi äter), Bostaden (hur vi bor), Butiken (vad vi handlar) och Börsen (hur vi placerar vårt sparade kapital). Det finns en uppsjö (många bra, t.ex. WWF:s) klimatkalkylatorer och en snabb googling ger dig ännu fler tips på hur du kan leva klimatsmart och hållbart. Ofta är det dock mest de som redan är miljöintresserade som letar upp de här tipsen. Och hur lätt är det att ändra på sina vanor, även när man känner till hur man borde göra? Inte jättelätt, visar Naturvårdsverkets statistik över svenskars klimatutsläpp.  

Självklart måste viktiga styrmedel till på samhällsnivå, som t.ex. lagstiftning, skatter och finansiellt stöd till klimatomställningen. Men hela samhället genomsyras redan av olika typer av beteendepåverkan, t.ex. genom reklam och sociala medier, så varför inte nyttja detta för att hjälpa människor att ställa om sin livsstil? Nudge är ett engelskt ord som på svenska kan översättas till att knuffa på någon mot en beteendeförändring utan att inskränka handlingsfrihet. Inom beteendeekonomi innebär nudging att knuffa personer mot mer hållbara beslut.

För ett fastighetsbolag finns det flera områden där de naturligt har kontakt med sina boende. Inom områdena energi, parkering/bilpooler kanske framförallt, men även avfallshantering, förpackningsåtervinning, kompostering och inte minst trivsel och granngemenskap. Det finns därför en potential i att fastighetsbolag nyttjar en fastighetsapp till att också ”nudgea” mot hållbara val.  

AFRY medverkar i ett forskningsprojekt tillsammans med Tornet, RISE och Göteborgs universitet där de boende får pushnotiser i mobilen med tips/notiser genom en boendeapp som uppmuntrar till en hållbar livsstil. Med en AI-driven personalisering av notiserna baserat på hur mottagaren interagerar med notisen kan systemet lära sig vilka tips som gillas av varje användare. Samtidigt kan forskningsprojektet följa upp om och hur livsstilen påverkas.

När det gäller nudging på digitala plattformar blir det förstås väldigt viktigt att säkerställa att plattformen följer digital etik (inklusive GDPR) och att de boende blir väl informerade om hur appen fungerar. Tipsen som levereras måste också vara inkluderande formulerade, man kan inte utgå från att de boende har råd att byta till elbil eller har tid att lägga en timme extra på att åka buss. (Tipsen är även formulerade på engelska för att kunna nå flera.) Och när vi nu ger oss på att försöka påverka människor, är det förstås grundläggande att vi inte nudgar för beteenden som ger tvivelaktig nytta. I projektet har detta hanterats genom att klimatberäkna alla tips och se till att de med stor nytta kommer lite extra ofta. (Mer om detta i kommande blogginlägg.) Vi vill också arbeta med ett helhetsperspektiv på hållbar livsstil, varför det också finns notiser som uppmuntrar sociala värden som granngemenskap och annan miljönytta än bara klimatnytta.  

Människors beteende påverkas redan av så många olika aktörer i samhället, där det underliggande syftet oftast är att marknadsföra och sälja produkter. Varför inte också använda det till att marknadsföra och informera om en hållbar livsstil? I klimatomställningens tidevarv behöver alla aktörer kavla upp ärmarna- och där har nudging via digitala kanaler en viktig roll att fylla.

Tornet

Sustainable Story: Tornet

Läs mer om hur vi minskade koldioxidutsläppen i Tallbohov Electric Village med nästan 50 procent med hjälp av AI

Kontakt

Therese Wernstedt - Senior Sustainability Expert, Environment and sustainability Sweden

Therese Wernstedt

Senior Sustainability Expert, Environment and sustainability Sweden

Kontakta Therese Wernstedt

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.