Portrait of smiling man wearing blue warm clothing and knit hat standing in campus

Gröna mångmiljardsatsningar i Norra Mellansverige dragplåster för ungas inflyttning

En attitydundersökning från AFRY visar att mindre städer och tillgången till jobb och studier är den största drivkraften när unga vuxna väljer var de vill bo.

Nya företagsetableringar, senast i raden Northvolts mångmiljardsatsning i Borlänge, skapar hållbara och långsiktiga arbetstillfällen i regionen, något som appellerar till unga vuxna.

I Norra Mellansverige vill dessutom två tredjedelar bo i en stad med färre än 100 000 invånare.

AFRYs undersökning visar att unga vuxna, i åldern 18-35 år, föredrar mindre till medelstora städer. I Sverige vill varannan (51 procent) bo i en mindre stad med färre än 100 000 invånare. Endast 12 procent föredrar miljonstaden. I Norra Mellansverige vill två tredjedelar (66 procent ) bo i en stad med färre än 100 000 invånare. Bara 1 procent vill bo i en miljonstad.

Woman using laptop in nature, she sitting on wooden pier around beautiful mountain lake and using laptop.

Ungas främsta drivkraft när de väljer var i landet de vill bo är tillgången till jobb och prisvärda bostäder, följt av närheten till familj och vänner, samt naturområden. För unga i Norra Mellansverige är arbetstillfällen också viktigast, men därefter kommer trygghet och social jämlikhet, följt av prisvärda bostäder.

Nyligen kom beskedet att Northvolt ska göra om det nedlagda pappersbruket i Borlänge till en fabrik i syfte att stödja bolagets batteritillverkning. En investering på tiotals miljarder som förväntas skapa 1 000 arbetstillfällen på plats. Förutom den gröna elen framhåller Northvolt Borlänges kompetenta arbetskraft, goda tillgång på rent vatten och dess kommunikationer.

Erika Bjerner
Erika Bjerner, Kontorschef AFRY i Borlänge

— Det är otroligt häftigt att Borlänge fortsätter att utvecklas och tar plats i det Sverige som tar täten i Europa när det gäller den gröna omställningen och att vi kan använda befintlig infrastruktur för batteritillverkningen. I kombination med att Högskolan Dalarna flyttar in till centrala Borlänge, kommer hela vår regionen att vara väldigt intressant framtidsval för unga. Extra roligt är att satsningarna tillvaratar befintliga tillgångar i form av det gamla pappersbruket och vad som ursprungligen var Domusvaruhuset, säger Erika Bjerner, Kontorschef på AFRY i Borlänge.

Det är just tillgången till jobb, ett levande kultur- och nöjesliv, skola och omsorg samt väl fungerande kollektivtrafik som unga vuxna anser är fördelarna med att bo i en stad – oavsett landsände.

— Gävleborg och Dalarna genomgår en stark tillväxtperiod just nu med Northvolts och Microsofts etableringar samt de investeringar som sker i Gävle hamn, men framförallt vill jag betona de gröna industrisatsningar som sker på flera håll. Mest känt är kanske att Ovako och H2 Green Steel bygger Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas i Hofors. AFRY har varit involverad i arbetet och vi är stolta att tillsammans med våra kunder driva på hållbarhetsagendan och etablera Gävle som ett vätgaskluster som erbjuder många gröna arbetstillfällen, säger Lisa Trevitt, gruppchef på AFRY.

Portrait of Lisa Trevitt
Lisa Trevitt, gruppchef på AFRY

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 23 augusti och den 6 september 2021 bland unga mellan 18 och 35 år i sju europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland. Totalt deltog 6 205 i undersökningen varav 991 i Sverige. Bifogat finns en summering med undersökningens resultat.
 

Kontakta oss

Lisa Trevitt - Gruppchef

Lisa Trevitt

Gruppchef

Kontakta Lisa Trevitt

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Erika Bjerner - Kontorschef Borlänge

Erika Bjerner

Kontorschef Borlänge

Kontakta Erika Bjerner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.