Lower body of a woman standing by her bike with one foot in the ground.

Hållbara lösningar för staden - och för stadens människor

Kaia Eichler in front of office building

Lär känna Kaia Eichler, hållbarhetschef för AFRYs bygg- och fastighetserbjudande.

Kaia har arbetat på AFRY i fem år och är verkligen engagerad i att accelerera den hållbara omställningen.

- Jag valde att arbeta på AFRY för att vi arbetar med alla områden i samhället när det kommer till teknik. För mig är det viktigt att arbeta med någonting som gör skillnad - och att jag kan bidra med min kompetens, min kunskap och min energi, säger Kaia.

Kaias huvudfokus är på fastigheter och den roll de spelar i den hållbara staden. Projekt som hon arbetar med rör områden såsom sensorer som förutspår och reglerar energianvändningen i fastigheter, och framtidens arbetsliv och arbetsplatser. I videon nedan berättar hon vad som motiverar henne, och vilka erfarenheter från kitesurfingen som hon tar med sig till jobbet.

Future Cities - we shape the liveable future

År 2050 beräknar FN att 70 % av jordens befolkning bor i städer - samtidigt står städerna för 70 % av växthusgasutsläppen. Det är anledningen till att vi behöver fokusera på hållbara lösningar för våra städer, och för människorna i städerna. Befolkningsökningar och urbanisering skapar nya utmaningar i städerna. Hur kan vi möta dessa utmaningar och samtidigt förbättra livskvaliteten? Hur kan vi utveckla städer för kommande generationer, när vi inte vet hur världen kommer att vara i framtiden?

CH_Future cities

Future Cities

We shape the liveable future