sustainable_safety

Hållbarhet och säkerhet går hand i hand med digitalisering

Hur ska jag navigera i en digital värld översvämmad av information och regelverk?

Hur sorterar jag i den strida strömmen av regelverk och hur filtrerar jag ut de som är relevanta för min produktionslinje. En produktionslinje som, i likhet med de flesta andra, består av en blandning av både gammal och ny teknik? Och hur förhåller jag mig som producent till hållbarhet när konsumtion är den nya ”flygskammen”. Svaren finns hos några i AFRY:s Specialized Operational Excellence Team som turnerar med temat “Sustainable Safety”.

Vi lever i informationens och digitaliseringens tidsålder och ny teknik växer fram i en häpnadsväckande takt. Det gäller nya produkter, maskiner, utrustning, system och mjukvaror och konkurrerande företag kontinuerligt pressar kontinuerligt "state of the art"-nivån till nya höjder. Antal nya och uppdaterade regelverk följer samma ökning. 2002 fanns det cirka 4 000 globala bestämmelser och nu har antalet bestämmelser redan passerat 40 000.

Tänk på det några sekunder; vi har tio gånger fler regler att hålla reda på tillämpa, och uppfylla idag jämfört med för 20 år sedan, säger Igor Bogunic, chef för sektionen Säkerhet och EHS.

De flesta produktionslinjer har fortfarande gammal utrustning, ofta i kombination med nya vilket innebär komplexa lösningar för att koppla samman hårdvara och integrera mjukvara. Det leder i sin tur till högre kunskapskrav på både tekniska ämnesexperter som utför riskanalyser och på operatörer i sitt dagliga arbete.

Med ökad komplexitet kommer krav på enkel förklaring

Hur navigerar vi i denna nya värld fylld av oändliga mängder tillgängliga data och en blandning av ny och gammal teknik? Hur skapar och upprätthåller vi säkra och hållbara arbetsmiljöer?

AFRYs Specialized Operational Excellence har hållbarhetsexperter för varje del av produktens livscykel. Sedan 2018 har specialister inom SOE samlat sina kunskaper för att utbilda såväl varandra som kunder. I våras satte de ihop ett program med fokus på den accelererade digitaliseringen och hur den är sammanvävd med omställningen till ett hållbart samhälle.

Turnélaget

Det här är experterna som har sammanställt ett heltäckande program, som svarar på frågan: "Hur ökar man hållbar produktivitet?" och tagit det på turné med hashtaggen #SustainableSafety:

Sustainable Safety on tour spring 2022 igor_bugonic

Igor Bogunic

Expert på hållbarhet och säkerhet specialiserad på föreskrifter såsom maskindirektiv. Igor visade exempel på när och vad man ska CE-märka, guidade genom regelverk och hur man gör en hållbar riskanalys.

- När kunder reagerar på kostnaden för riskanalys brukar jag fråga ”Vad kostade den senaste olyckan?” Det är troligt att det är ungefär samma kostnad för en riskanalys, som identifierar 50 risker inklusive förebyggande åtgärder.

Sustainable safety on tour spring 2022 Stina Thullbom

Stina Thullbom

Expert i regulatoriska frågor relaterade till Maskindirektivet, Teknisk information och dokumentation.

- Jag får frågor om rimligen förutsebar felaktig användning av maskiner och mitt råd, för att lättare avgöra vad det kan innebära, är att läsa olycksfallsrapporter och tidigare domar från Arbetsmiljöverket. Värt att ha i åtanke är att vi människor är mycket kreativa och uppfinningsrika!

Sustainable Safety on tour spring 2022 Frida Lövgren

Frida Lövgren

Expert på teknisk kommunikation specialiserad på e-learning, digital kommunikation, introducerade AFRYs nya digitala produkt Zert CLM som kompletterar erbjudandet och vi är nu en fullserviceleverantör av teknisk kommunikation. Att tillhandahålla en webbaserad produkt innebär att ta ett steg mot den digitalisering som krävs för hållbarhet.

 – Teknisk kommunikation handlar mycket om att leverera rätt information, i rätt format, i rätt tid till rätt mottagare.

Sustainable Safety on tour spring 2022 Peter Lind

​​​​​​Peter Lind

Pedagogisk specialist och expert inom utbildning, förklarade vikten av att analysera utbildningsstrategin och arbetet som behövs för att uppnå företagets mål samt maximera inlärningsretention, motivation och problemlösning på jobbet. Nyckeln är att "börja med slutet", använda tillgänglig teknik och utveckla "problemlösnings"-tester

- De flesta ögonöppnare för seminariedeltagarna handlar om utbildningsstrategin "just in time learning" och den effekt som en analys kan ge på resultat, kostnad och tid. Att frångå ”lista av obligatoriska kurser” till "youtube" och ”PerformanceSupport”.

Sustainable Safety on Tour spring 2022 Johan Folkesson

Johan Folkesson

Expert i visualisering och animering, börjar med att förklara vikten av att mottagaren först och främst behöver sättas i rätt sinnestillstånd för att kunna tillgodogöra sig information, oavsett om det är OnDemand eller i klassrummet långt i förväg. Sedan visade han tekniken som är lösningen på många utmaningar inom både utbildning och dokumentation:, Pano Tour 360, ett verktyg som möjliggör både gamification och utbildning OnDemand.

– Alla vet att en bild säger mer än tusen ord och vi föds med förmågan att visa saker, vi pekar instinktivt på det vi vill att andra ska se. Jag demonstrerar bara hur du kan använda det. Till exempel visar jag en bild med texten "grön" på flera olika språk, så att alla i rummet förstår, nästa bild visar en bild av en grön prick. Det blir uppenbart hur kraftfull visualisering är och det är vad vi använder i vårt arbete och vår teknik.

Jacob Rydholm

Sponsor och Business Unit Manager of Specialized Operational Excellence (SOE) är expert på tvärfunktionella, tvärvetenskapliga och multiindustriella lösningar som täcker alla organisationsnivåer.

- Jag ser fram emot nästa turné där vi kommer att presentera ännu fler fördelar med de digitala produkterna som kom med förvärvet av Zert förra året. Med de digitala programmen Zert RM, Zert RMp och Zert CLM täcker SOE hela produktens livscykel.

soe_full_service_provider

Hur gör jag för att öka hållbar produktivitet?

Det är egentligen mycket enkelt: minimera användningen av resurser! Du behöver anta ett holistiskt perspektiv och välja lösningar som effektivt ökar hållbarheten för produkt, medarbetare och varumärke. Minskat klimatavtryck är lika mycket ekonomisk som miljömässig vinning genom hushållning av resurser. Långsiktighet är en av de viktigaste nycklarna, att undvika att återuppfinna hjulet är en annan. Vi på AFRY har 125 års erfarenhet av säkerhet och regelverk, vi använder vår samlade kunskap för att hjälpa kunder.

Genom att systematiskt analysera produkter och utrustning när vi skapar information som alla kan relatera till och kommunicerar den precis vid den tidpunkt när den behövs når vi den fulla potentialen av mänskligt-teknik-organisationsperspektiv och tar oss fram på vägen mot digital och hållbar säkerhet.

Frida Lövgren - Team Leader, Technical Documentation, Malmö

Frida Lövgren

Team Leader, Technical Documentation, Malmö

Kontakta Frida Lövgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Igor Bogunic - Global Head of Safety & EHS Management

Igor Bogunic

Global Head of Safety & EHS Management

Drives, manages and develops projects and new business through sustainability, digitalization & safety.

Kontakta Igor Bogunic

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jacob Rydholm - Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Jacob Rydholm

Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Kontakta Jacob Rydholm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Johan Folkesson - Section Manager, Visualisation & Animation

Johan Folkesson

Section Manager, Visualisation & Animation

Kontakta Johan Folkesson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.