woman look at smart  phone outdoors in park px-g4f668017e_1920

Hejdå maskindirektivet!

Säg hej till maskinproduktförordningen

Driven av den digitala eran av smarta mobiler och datorer så kommer nya krav, med maskinproduktförordningen. Behovet av digitala säkerhetsbestämmelser som omfattar AI, säkerhet kopplad till AI, nya högriskmaskiner och några fler nya krav är på väg att utvecklas.

Det har gått mer än 15 år sedan den senaste (tredje) utgåvan av maskindirektivet publicerades. Den senaste och nuvarande utgåvan medförde ökade säkerhetskrav, särskilt inom kontrollsystemet och bruksanvisningar. Nu drivet av digitaliseringen finns det nya krav som kommer med maskinproduktförordningen (MPR). Vi pratar om AI, säkerhet kopplad till AI, nya högriskmaskiner och några fler nya krav.

AFRY följer utvecklingen noga som en del av den viktiga uppgiften att se till att alla våra erbjudanden, tjänster och lösningar följer de senaste teknikerna och reglerna.

Så vad är nästa steg?

Under den första kvartalet 2022 kommer det att hållas en omröstning inom IMCO (utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd) om det befintliga förslaget ska skickas till Europeiska kommissionen för omröstning.

Om förslaget antas i IMCO och i Europeiska kommissionen så kan vi förvänta oss en ny förordning i år. Därefter så är det en övergångsperiod på 30-48 månader för att branschen ska anpassa sig till de nya reglerna.

Med tanke på att de nya förordningarna omfattar maskin-/tillverkningsindustrin i EU till ett värde av cirka 650 miljarder euro, och bestående av mer än 80 000 tillverkare så kommer effekterna av mpr att bli betydande.

Det ska bli intressant att se vad resultatet av IMCO-omröstningen kommer att föra med sig.

Vi hjälper till att hålla dig uppdaterad!

CE markning logo illustrated

Igor Bogunic - Global Head of Safety & EHS Management

Igor Bogunic

Global Head of Safety & EHS Management

Drives, manages and develops projects and new business through sustainability, digitalization & safety.

Kontakta Igor Bogunic

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.