Hidden in grains collaboration with AFRY

Hidden in Grains knäcker koden för hur man frigör viktiga mineraler

AFRY hjälper till att förändra växtbaserad kost

I den pågående diskussionen om kostvalens miljöpåverkan hamnar ofta fokus på vegetarianism som ett klimatvänligt alternativ. Men en vegetarisk kost har också sina utmaningar, särskilt när det gäller risken för järn- och andra mineralbrister. Det låga upptaget av mineraler från vegetabiliska livsmedel tillskrivs den hämmande molekylen fytinsyra, som förekommer naturligt i växter.

Hidden in Grains, ett banbrytande svenskbaserat företag, har påbörjat uppdraget att revolutionera näringen och ta itu med de utmaningar som fytinsyra innebär. Genom en distinkt process som tillämpas på vete, korn och råg minskar Hidden in Grains innehållet av fytinsyra, vilket frigör mineralerna i spannmål, som i sin tur gör att våra kroppar kan absorbera dessa viktiga mineraler. Denna innovation syftar till att säkerställa att en kost som är anpassad till klimatmedvetenhet inte kompromissar med de viktiga näringsämnen som är nödvändiga för vårt välbefinnande.

Detta innovativa tillvägagångssätt kan verka banbrytande, men det är i själva verket ett återupplivande av gamla metoder. Tekniker som groning, blötläggning, jäsning och mältning är inget nytt, utan även våra förfäder använde dem. Nu ligger Hidden in Grains i framkant när det gäller att återuppliva spannmålsnäringen.

Uppskalning med AFRYs expertis

Fram tills nu har Hidden in Grains verkat i mindre omfattning. Just nu genomgår de en fullskalig testning för att möjliggöra en produktion i större skala. AFRY, en viktig samarbetspartner, ger värdefullt stöd för att navigera i komplexiteten i att bygga en anläggning, ta itu med både skalningsutmaningar och planera produktionsprocessen.

Ett dedikerat AFRY-team, specialiserat på Future Food, nyttjar sin expertis för att stödja innovativa initiativ som Hidden in Grains. Att skala upp är en vanlig utmaning för många liknande företag, och AFRY är en viktig partner som erbjuder både nödvändig kunskap och erfarenhet.

AFRY in collaboration with Hidden in grains

Att gå från pilotskala till produktionsskala innebär många utmaningar som kan vara svåra att förutse och lösa. Med AFRYs tekniska expertis och erfarenhet kan vi vara säkra på att hitta den bästa lösningen för de olika stegen i en uppskalning

säger David Fredlund, VD på Hidden in Grains.

Framtidens livsmedel: AFRYs innovativa lösningar

”Kost och hälsa är viktiga aspekter av hållbarhet och viktiga kunskapsområden för utvecklingen av vårt livsmedelssystem. Hidden in Grains innovation är ett bra exempel när dessa aspekter kombineras med klimat- och miljömässig hållbarhet. Det är väldigt inspirerande att arbeta med den här typen av idéer och företag och jag är lyckligt lottad som får vara med och bygga vårt framtida livsmedelssystem”, säger Inger-Cecilia Labba, PhD i livsmedelsvetenskap, Future Food på AFRY.

Omställningen till en klimatsmart kost som är rik på upptagliga näringsämnen, kräver innovation, nya processer och avancerad teknik. AFRY ligger i framkant av utvecklingen och kombinerar forskning och industriimplementering och fungerar som en bro mellan akademi och industri. Denna synergi skapar betydande värde och en viktig kunskapsbas som påskyndar övergången till en mer hållbar kost som tjänar både planeten och individerna.

Future Food

Future Food på AFRY

Med stor erfarenhet och kompetens inom alla delar av livsmedelsindustrins processer hjälper vi såväl nystartade företag som etablerade kunder att stödja dessa innovativa idéer och hjälpa dem att utöka sin produktionskapacitet i stora, säkra och miljövänliga anläggningar.

För mer information, kontakta:

Inger-Cecilia Labba - Senior Expert Future Food

Inger-Cecilia Labba

Senior Expert Future Food

Kontakta Inger-Cecilia Labba

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.