Tram on a city street

Hur har pandemin påverkat vår attityd kring resor?

Resor efter pandemin

Efter pandemin har många rutiner och attityder förändrats drastiskt. Ett exempel är vår inställning till resor, både den dagliga resan till jobbet och affärsresandet för enstaka möten. Vi har pratat med Karolina Pamp, Mobilitetsexpert, som ger sin syn på frågan.

Hur attityden kring resor till/från jobbet påverkats av pandemin?

– Vi har generellt en lägre tolerans för långa varje-dag-resor till kontoret och en högre tolerans för längre en-dag-i-veckan-resor. Jag upplever att många är mer öppna för att arbeta ”på språng”, exempelvis från bilen eller i pass-kön. Människor har också blivit mer positivt inställda till bilen, mycket mer negativt inställda till att resa med kollektivtrafik och vi ser en ökande trend för gång som trafikslag.

Karolina Pamp Sandgren photographed against dark background
Karolina Pamp, Mobilitetsexpert AFRY

Hur bör arbetsgivare tänka framöver vad gäller mobilitet?

– Dagens unga ställer krav på sin arbetsgivare att man ska kunna ta sig schysst till jobbet, både tidsmässigt och miljömässigt. Kontorens placering väger tungt och faciliteter såsom bra garage, närmsta kollektivtrafikpunkt och cykelvänlig väg och parkering blir extra viktiga.

Jobbet har traditionellt sett varit en fysisk plats man spenderat ca 40 timmar i veckan på, men sedan pandemin är det många som förutspår ett paradigmskifte där arbetsmarknaden aldrig kommer återgå till vad som ansågs ”normalt”. De förändringar som var uppenbara redan innan, såsom digitala möten och hemarbete, har blivit påskyndade.

Vad tror du kommer hända på tjänsteresefronten?

– Onödiga flyg kommer ersättas av hybridmöten. Att ta flyget till en avlägsen stad för några timmars möte tror jag kommer vara svårt att motivera, både ur miljö-, tid- och kostnadsperspektiv. Det kommer dock alltid finnas de som väljer flyget så länge det är tillåtet. Men företag med höga ambitioner inom hållbarhet kommer styra tydligt mot andra färdsätt, eller det digitala mötet. Jag tror att hybridmöten är här för att stanna, och att tjänsteresandet kommer minska i jämförelse med tiden innan pandemin.

Hur ser framtidens kontor ut?

– I nuläget, våren 2022, funderar många arbetsgivare på hur de ska dimensionera och designa sina kontorsytor. Det finns chans att skapa ett nytt nuläge, men ingen vet säkert vad som kommer hända. Många företag vill ha mindre kontor, eller en annan typ av kontor. Man går mot att skapa ytor för socialt utbyte och kulturbyggande med antagande att viss del av personalstyrkan kommer arbeta hemifrån även framöver. Detta skapar möjligheter för lägre hyreskostnader för arbetsgivaren, och en större fysisk frihet för arbetstagaren.

Den stora utmaningen blir hybridarbetet där vissa människor återgår till kontoren igen och andra personer är på länk. Det kommer kräva en teknisk utrustning som möjliggör deltagandet för samtliga, oavsett varifrån man väljer att arbeta.

Företag som testar nytt för att möta morgondagens behov

Spotify – Work From Anywhere

I februari 2021 lanserade Spotify sitt koncept arbetssätt Work From Anywhere till sina till alla sina 6500 anställda världen över. Medarbetarna meddelar ett år i taget om de vill jobba merparten av sin tid på distans (hemifrån eller var helst de önskar) eller om de i huvudsak vill arbeta på kontoret.

De tar avstamp i 3-2-2-idén som allt fler pratar om. Hemmamixen utgår från minst tre dagars distansarbete och två dagar på kontoret. Som följd byggs kontoren om för att bättre passa det nya arbetssättet. Det skapas mötesytor för de som kommer in och vill vara kreativa tillsammans, separata rum för digitala videomöten och flera tysta rum för möjlighet till ökad koncentration.

För Spotify är det inte ett sätt att minska på kontorslokalerna, utan ett sätt att behålla sin attraktionskraft som arbetsgivare och underlätta arbetet med mångfald och hållbarhet.

Laptop remote work
Young professionals bike
SEB – minskade bilpendlandet med 85 procent

När SEB för några år sedan flyttade sitt huvudkontor till Arenastaden i Solna utanför Stockholm, sattes ett mål upp om att öka andelen anställda som cykelpendlar till kontoret. Syftet var att öka personalens välmående och minska bankens miljöpåverkan. I samband med målsättningen genomfördes en resevaneundersökning bland personalen. Undersökningen visade att ungefär 60 procent av personalen bodde inom cykelavstånd till det nya kontoret, vilket la grunden till beslutet att främja cykelpendling.

I och med flytten reducerade SEB antalet bilåkare från 2 000 till 300. De dubblerade antalet cykelplatser och byggde ett lättillgängligt cykelgarage med omklädningsrum på entréplan. I garaget finns en mekarhörna där anställda har möjlighet att byta reservdelar och tvätta av cykeln vid behov. SEB ordnade även ett avtal med en lokal cykelhandlare för att kunna erbjuda anställda reservdelar till självkostnadspris. Det finns även ett antal lånecyklar som kan användas vid tjänsteresor.

För att locka ovana cyklister att våga sig på att testa cykelpendling genomfördes informationskampanjer. Under den första tiden på det nya kontoret erbjöds cykelguidningar från 16 olika platser i Stockholm för att visa bästa cykelrutten till Arenastaden. När de nyvärvade cyklisterna kom fram till kontoret bjöds de på frukost för att uppmuntra det nya beteendet.

Kontakta oss

Karolina Pamp - Strategist Combined Mobility

Karolina Pamp

Strategist Combined Mobility

Kontakta Karolina Pamp

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Ljus kontorsdesign med inslag av trä

Från skrivbordshav till kreativ mötesplats – så har pandemin påverkat utformningen av våra kontor

Läs gärna även vår intervju med Karin Widmark, inredningsarkitekt, om hur pandemin har påverkat utformningen av våra kontor.