Young woman holding a large map in front of a vast forest area,

Kartlägga det okända

Genom fjärravläsning återskapar TreeMaps en digital tvilling av ett skogsområde så att skogsägare kan maximera fördelarna med sitt skogsbruk

En promenad genom skogen kan vara en avkopplande upplevelse som erbjuder inblick i skogens nuvarande tillstånd, men det finns mycket mer i helheten än vad blotta ögat kan se. För att förstå helhetsbilden har AFRY utvecklat sina Smart Forestry-produkt- och tjänstefamiljer, varav en kallas AFRY Smart Forestry TreeMaps.

Forester measuring height of a tree
Tack vare TreeMaps-fjärrkartläggningslösningar behövs manuellt fältarbete inte längre för att inventera skogar

Skogsinventering genomförs traditionellt genom manuellt fältarbete med få mätpunkter, och inventeringsresultatet bearbetas från provdata på beståndsnivå. Denna metod har varit tillförlitlig när det gäller att ge en allmän bild av skogsvariabler på fastighetsnivå, men resultaten är felaktiga på beståndsnivå på grund av beståndets interna variation. Speciellt artavgränsning har visat på felaktigheter med traditionella metoder.

Fjärravläsningsmetoder möjliggör mer exakta och effektiva automatiska mätningar eftersom manuella mätningar kan reduceras till ett minimum. Alla inventerings- och kartläggningsbehov för ett skogsområde kan lösas med TreeMaps. Även kolbindning och de allt viktigare variablerna för biologisk mångfald kan kartläggas korrekt. Till exempel kan mängden lövved, död ved och trädslagsfördelningen i en skog definieras. Inventeringarna från TreeMaps är utan tvekan det mest kostnadseffektiva sättet att kartlägga skogens biologiska mångfald.

Exakt skogsbruk för precisa behov

Behovet av mer detaljerad information som stöd för beslut ökar för såväl skogsägare, investerare och företag som arbetar inom skogsindustrin. Till exempel behöver skogsägare och virkesköpare uppskatta potentiell avverkningsvolym, och investerare behöver så exakt information om skogsvärdet som möjligt i sin verksamhet. Behovet av noggrannhet kan besvaras av termen precisionsskogsbruk. Våra metoder är tillförlitliga för att bestämma trädslagsfördelningen i en viss skog, antalet träd och deras volym.

Bestånd av olika storlekar kräver olika mätmetoder

TreeMaps har tre alternativa metoder för att skapa skogsinventeringar. Små skogsområden, sällan större än 500 hektar, kan undersökas med drönare som flyger 120 - 150 meter över marken. Data som samlas in på detta sätt möjliggör en individuell träddetekteringsmetod för att lokalisera och mäta 100 % av träden i skogsområdet.

För större skogsområden är den huvudsakliga metoden LiDAR och flygbilder tagna av bemannade flygplan. Mycket högupplöst drönardata används men nu som markreferens för att ersätta manuellt fältarbete. Vi kallar detta en hybridinventeringsmetod.

Dessutom kan satellitbilder användas för att samla in skogsdata från ännu större områden som täcker länder eller kontinenter. Metoden kräver ytterligare terrängstöd, det vill säga detaljerad information från drönare och flygplan eller inhämtning av befintliga data om platsen.

Inventering av trädnivå

Från himlen till din skärm

Vanligtvis utförs drönar- och flygplansflygningar av kunden eller en tredjepartsoperatör. Efter flygningen kan data bearbetas med AFRY:s DaaS-koncept (Data as a Service), eller så kan klienten tillämpa en SaaS-licens för att själva analysera informationen. Varje projekt börjar med en förstudiefas för att justera bearbetningsdetaljer och nödvändiga skogsmodeller för att säkerställa bästa resultat.

Plattformen förenar TreeMaps med våra andra AFRY Smart Forestry-lösningar, Manager och Planner. Dessa produkter hjälper dig att hantera din skogsinventering och driftsdata och optimera dina skogsförvaltningsaktiviteter.

Skogsbruk har varken en början eller ett slut

Skogsbruket är en kontinuerlig process som bygger på historiska data. Historien är bara en baslinje för att se vad som har förändrats mellan två tidpunkter, men själva förändringen är av särskilt intresse i stället. Skogsförvaltningsinformationssystem (SFIS) används globalt för att spåra sådana förändringar.

SFIS:er inkluderar vanligtvis mjukvara som ovannämnda Manager, vilket gör det möjligt för skogsägare att optimera sin skogsbruksverksamhet. Vårt beslutsstödsystem (DSS), Planner, introducerar nya funktioner såsom omfattande strategiska och taktiska optimeringsmodeller för att sätta långsiktiga mål och utföra kortsiktiga åtgärder. Samtidigt producerar TreeMaps information för alla ovan nämnda system. AFRY Smart Forest verktygslåda har dock en funktion som de flesta system världen över saknar: möjligheten att skapa och använda precisionsinformation på skogsbruksnivå för bättre skogsbruk.

Woman in yellow jacket in forest with tablet

Gröna värden ökar värdet av grönt guld

Förutom att kartlägga ekonomiska värden blir miljövärden mer och mer betydelsefulla. Kolbindning, det vill säga hur mycket kol som tas upp i träden och skogarnas jord, har varit en avgörande indikator ett tag i det arbetet mot att minska klimatförändringarna. På senare tid har frågor om biologisk mångfald blivit allt viktigare, och en del hävdar till och med att "biologisk mångfald är nästa kol."

Ökande klimatförändringarna ökar också insektsskadorna i skogarna. Barkborrar är särskilt stort problem eftersom de kan infektera hela granskogar där träd omedelbart måste huggas för att rädda en del av sitt värde.

Skadorna kan inte stoppas eller undvikas, men ekonomiska förluster kan minimeras genom riktade avverkningsinsatser när skadedjur upptäcks i sin första fas; multispektrala och hyperspektrala kameror kan identifiera en smal frekvens på bara några nanometer som indikerar förändringar som är osynliga för blotta ögat.

Framtiden för fjärranalystjänster

Aktuella data om skogens faktiska skick gynnar både köpare och säljare. Inventering av skogsegendomar säkerställer att alla transaktioner kan baseras på korrekt och aktuell information om skogen.

Den pågående utvecklingen av TreeMaps fokuserar på skalbarhet och produktionshastighet för att ytterligare kunna snabba upp inventeringsprocessen. Föreställ dig det här: en inköpare och en skogsägare träffas och diskuterar till exempel skogsförvaltning eller potentiell försäljning. En drönare skickas upp för att skanna och kartlägga området, och all data kommer att analyseras omedelbart, tack vare tekniska genombrott.

road in a green forest from above

Smart Forestry

AFRY Smart Forestry kombinerar ny mjukvara, den senaste teknologin och moderna skogsmetoder med varandra. Våra produker ger pålitlighet till dina beslut genom att kartlägga, optimera, kontrollera och kontinuerligt lära dig mer om livscykeln och funktionerna i skogsförsörjningskedjan med syftet att ge förbättrade skogliga åtgärder. Med hållbara skogsskötselstrategier och -praxis hjälper vi dig till att nå målen som du har satt för dina skogstillgångar – på ett hållbart sätt.

Bert-Ola Eriksson - Head of Sales

Bert-Ola Eriksson

Head of Sales

Kontakta Bert-Ola Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.