Martin Hallberg outside contrete sound efterklang

Ljudmiljön måste få mer plats i utformningen av framtidens städer

Ljudmiljön i staden påverkar oss människor konstant

En ny undersökning från AFRY visar att två tredjedelar av unga vuxna i Sverige anser att ljudmiljön är viktig eller mycket viktig. Ett bevis på att ljudmiljön är en betydande del i stadsutvecklingen som inte får förbises, enligt Martin Hallberg på Efterklang, en del av AFRY.

Martin Hallberg outside black coat park city future cities

Två tredjedelar (67 procent) av unga mellan 18-35 anser att ljudmiljön i och runt sitt hem är viktig eller mycket viktig. De oljud man helst vill slippa är ljudet från grannar och trafikbuller.

- Det är ingen nyhet att ljudmiljön i våra städer och i våra bostäder påverkar invånarna. Det som förvånar är att medvetenheten bland unga personer är så stor, säger Martin Hallberg, kreativ ljuddesigner på Efterklang, en del av AFRY.

Ljudmiljön påverkar människan konstant. Hörseln är aktiv till och med när vi sover. Vi har ingen möjlighet att stänga av hur vår omvärld låter. Efterklang, som är AFRYs erbjudande inom akustik, vibrationer och ljuddesign, har som främsta uppdrag att eliminera oljud – buller, men också att tillföra välljud – ljuddesign. De formger ljudlandskap på samma sätt som en landskapsarkitekt formger den yttre visuella miljön.

Inte förvånande att unga stör sig på grannarna

Invånarnas upplevda problem med ljudmiljö är ofta ett resultat av hur de bor.

- Många unga bor i billigare och ofta äldre lägenheter i medelstora städers kärnor eller i större städers kranskommuner. Dessa byggnader är vanligtvis dåligt ljudisolerade vilket leder till att grannar stör sig på varandras aktiviteter. Det är därför inte förvånande att oljud från grannar är en viktig faktor för unga vid val av bostadsort, säger Martin.

Ljudmiljön utanför dessa byggnader kan även vara undermålig, då städer som planerats utan fokus på god ljudmiljö ofta har onödigt mycket oljud/buller. En biprodukt av exempelvis trafik, som man tvingas ”städa upp” för att invånarna ska få en mer behaglig boendemiljö. Dessutom är ljudmiljön viktig för återhämtning och en fungerande vardag. Dock är inte lösningen att skapa tysta städer, menar Martin.

- Vi måste ge plats för liv i städer. Ingen vill bo i en helt tyst stad. Därför gäller det att planera våra städer bättre utifrån ljudmiljön. Titta på hur människor rör sig, hur de bor, hur de umgås och undersöka vad en bra ljudmiljö är för just det specifika området. Att ta fram en målbild för ljudmiljön för varje specifikt område, och då inte bara för decibelnivåer utan för upplevd ljudmiljökvalitét, säger han.

 

Remixa stadens ljud i syfte att öka välmåendet

I en drömvärld finns stadens olika ljudkällor på ett mixerbord där vi kan ställa in den perfekta balansen mellan trafik, sorl ifrån människor och ljud ifrån natur utifrån ett upplevelseperspektiv. Den kontrollen har vi inte över ljudkällor i en stad men vi kan, genom att behandla varje ljudkälla för sig, metodiskt balansera upp hur våra städer låter.

- Det finns nya initiativ i till exempel Malmö, där man har skapat ljudzoner som tillåter mer ljud ifrån verksamheter som restauranger och barer, för att på så sätt få en mer levande stad. Vi ser fram emot att remixa stadens ljud och skapa möjlighet att sänka trafikbullret, skapa förutsättningar för mer ljud ifrån mänsklig aktivitet, och även se till att naturljud får sin givna plats i stadens ljudrum, avslutar Martin.

Martin Hallberg Future Cities Efterklang
Efterklang District court lund

Tå reda på mer

Efterklang är AFRYS erbjudande inom akustik, vibrationer och ljuddesign.