Industrial digitalisation

Ökad effektivitet och hållbarhet med virtuell fabrik

Ökad effektivitet och hållbarhet med virtuell fabrik

Reality capture och virtuella miljöer blir allt vanligare inom många industrisektorer – att med hjälp av olika programvaror kunna skapa 3D-modeller från 360- foton och laserscanning. Dessa lösningar förbättrar produktiviteten, noggrannheten, kvaliteten och säkerheten avsevärt under hela anläggningens livscykel. I sitt mål att alltid ligga i teknikens framkant och bidra till minskade utsläpp, tog Metsä Board beslutet om att skapa en virtuell tvilling av sin anläggning i Husum.

Reality Capture vs. Google Street View och husvisningar

Reality capture kan lättare beskrivas som en teknik som gör det möjligt för egen personal och externa resurser att gå runt på platsen virtuellt. Det är i princip samma vy som kan ses via Google Street View, fast det är en vy över en fabrik istället. Projektgruppen eller skiftbytet kan gå runt i fabriken virtuellt samtidigt som alla ser samma vy.

Ett annat likvärdigt exempel är en virtuell husvisning som används i stor utsträckning av fastighetsbyråer – det är samma lösning som nu flyttat in i industrisektorn.

Dessa möjligheter är något som Metsä Board i Husum tog fast på när de ställdes inför nya utmaningar.

Metsä Board Husum Sweden
Metsä Board Husum skapade virtuell miljö av sin fabrik

Metsä Board har som mål att alltid ligga i teknikens framkant och bidra till minskade utsläpp. Att hitta lösningar för att möjliggöra distansarbete har varit relevant under lång tid, men i samband med Covid-19-pandemin och reserestriktionerna, blev behovet extra viktigt.

Det som tidigare utförts genom externa samarbetspartners stoppades på grund av reserestriktioner och besöksförbud på site – allt för att minska smittspridningen. En situation som uppstod samtidigt som Metsä Board planerade kommande miljardinvestering för kartongproduktion och stora expansionsprojekt pågick och fortfarande pågår, gällande ny sodapanna samt ny turbin vid deras anläggning i Husum, norr om Örnsköldsvik. Att stöta på hinder under större projekt är ofta ofrånkomligt, men det här var något i annat slag. AFRY presenterade då möjligheterna med Reality Capture för Robert Gidlund, Projektledare hos Metsä Board.

Vi såg snabbt fördelarna med att föra in detta i vår verksamhet för att inte tappa fart i vårt stora investeringsprojekt men samtidigt såg vi fördelarna även för den dagliga verksamheten i framtiden. Genom att så snabbt kunna skapa en virtuell miljö av anläggningen kunde vi minimera antalet personer på site och involvera alla inblandade på distans på ett otroligt smidigt sätt. Detta är helt i linje med vårt hållbarhetsarbete och en lösning som för oss är här för att stanna.

Robert Gidlund, Projektledare Metsä Board i Husum

Lägre kostnader, ökad säkerhet och information 24/7

Metsä Boards valde AFRY som leverantör som genomförde tjänsten med hjälp av Matterports verktyg.

Tjänsten har lett till minskade resekostnader och effektivare möten, men därutöver har stora summor sparats genom att eliminera eventuella fel i samband med montage, samtidigt som det bidrar till ökad säkerhet. Detta genom att utförarna kan genomlysa detaljer löpande och få information 24/7.

”De kunder som använder tjänsten i dag ser många fördelar. Känslan i den visuella vy som skapas är skarp, samtidigt som igenkänningsfaktorn blir hög för personal och resurser på site, berättar Johan Johansson, Business Segment Manager hos AFRY.

Metsä Board är oerhört nöjda med lösningen som bidragit till att de lyckats möta utmaningen kring distansarbete, vilket innebär att projektet kan fortlöpa enligt tidsplan.

"Visst finns det ett värde av information direkt på plats, men detta är ett alternativ där vi tvingas sätta det i relation till andra delar som påverkar. Branschen och industrin står inför växande utmaningar där Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. För att lyckas med dessa klimatmål behöver vi jobba med digitala lösningar av det här slaget", säger Robert Gidlund på Metsä Board.

 

virtual
Smidigt sätt att arbeta med optimal investeringsnivå

Det finns många sätt att starta ett projekt via Reality Capture och skapa en virtuell fabrik. Det första beslutet måste fattas med noggrannhet och beskriva vägen mot en fullständig digital tvilling av anläggningen om det planeras att genomföras senare. Beslutet påverkar nämligen aktuell teknik och andra programvaror.

Den första versionen av virtuell fabrik blir direkt ett steg mot digital tvilling när du erhåller din fabrik i digitalt format. Nästa steg skulle vara att lägga till mer och mer intelligens via 3D-modellering och så småningom integrera även operativa data från processer och MES-system.

AFRY har varit aktiva inom Reality Capture sedan början av 90-talet då laserskanningsteknik användes speciellt i ombyggnadsprojekt. Förändringen är att utrustningen och kamerorna numera är mycket effektivare och billigare, vilket innebär att kostnaden för att skapa den virtuella fabriken också kan justeras för att klara budget. Idag har AFRY ett brett ekosystem av olika lösningar och teknikleverantörer för att hjälpa sina kunder att hitta de mest optimala lösningarna för sina behov.

Precis som i Metsä Boards exempel har AFRY, i samarbete med Matterport, flera kunder som sett fördelen med denna teknik. I samband med Covid-19 har tjänsten exploderat. Matterport har programvaran, medan AFRY har expertis för att leverera tjänsten baserat på de parametrar som krävs för att få bästa möjliga virtuella vy och bild av fabriken.

”AFRY har hela sortimentet av utrustning och mjukvara. När vi går vidare in i projekten använder vi olika och mer exakta utrustningar för syftet och genom att visa eller designa baserat på data, har vi hela tiden kostnad vs användning i åtanke”, avslutar Johan Johansson på AFRY.

 

Kontakta oss

Johan Johansson - Business Unit Manager Local Project & Engineering

Johan Johansson

Business Unit Manager Local Project & Engineering

Kontakta Johan Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Smart industry

AFRY Smart Site - digitala lösningar för processindustrin

Du kanske också är intresserad av