Lisa

Övergången mot bioindustri är vägen mot mer hållbar industri

Biobaserade industrier kommer att ha en viktig roll i övergången till att använda förnyelsebara råvaror och mildra klimatförändringar

Möt Lisa Vedin, Head of Process Industries i Sverige, och lyssna på hennes tankar kring den pågående transformationen mot biobaserad industri och utvecklingen inom cirkulär ekonomi. Lisa leder AFRY:s verksamhet inom processindustri i Sverige och har en djup förståelse kring de möjligheter, krav och utmaningar som industrin står inför i målet om en mer hållbar framtid. För Lisa är det viktigt att arbeta med en hållbar övergång och vara en del i den förändring som nu sker, så att hon kan fortsätta njuta av naturen och säkerställa att nästa generation har samma möjligheter i framtiden.

Ta del av videon nedan och höra mer om Lisas reflektioner!

Lisa Vedin
Lisa Vedin, Head of Process Industries Sweden
Vår planet är inte så nöjd med oss, så vi måste verkligen minska vårt stora miljöavtryck, minska våra utsläpp samt hitta alternativ och substitut till produkter och material som är baserade på förnyelsebara resurser. 

- Lisa Vedin, Head of Process Industries Sweden

Vi behöver accelerera omställningen för att minska klimatförändringarna

Vi vill minska effekterna av klimatförändringarna och accelerera industrins övergång till mer hållbar industri. På AFRY är vi engagerade i en hållbar utveckling som ökar säkerheten, skyddar miljön och mildrar klimatförändringarna i allt vi gör.

Vi är närmare 4 000 experter globalt i hela Norden, Central- och Östeuropa, Ryssland, Asien, Nord- och Latinamerika som erbjuder tjänster i hela värdekedjan, från råvaror till slutprodukter liksom hela livscykeln från idé till kommersiell produktion. Våra kunder har tillgång till omfattande rådgivningstjänster och världsledande teknisk design och kapacitet för genomförande av investeringar som stöds av operativa verksamhetstjänster.

AFRYs erfarenhet av konsult- och ingenjörstjänster inom bioraffinering sträcker sig över sex decennier och vi har en unik kompetens inom bioindustrin. Vi arbetar inom processindustrisektorn som nu övergår mot bioraffinaderi som stöds av lösningar för cirkulär ekonomi som återvinning och resurseffektivitet. Vi hjälper våra kunder att producera mer hållbara produkter med ökad effektivitet som stöds av digitala lösningar.

Biomaterials

Bioindustri

Vägen mot hållbar industri