Commuter cycling in the park going to work in London

Övre Norrland vinnare när unga vuxna väljer var i Sverige de vill bo

En ny undersökning från AFRY visar att unga vuxna är villiga att följa de industrisatsningar som görs i norra Sverige

– det är mindre städer och samhällen med goda arbetstillfällen och attraktiva bostadspriser som lockar när dagens unga svenskar väljer var de vill bo i framtiden. Bland unga i övre Norrland är dessa drivkrafter viktigare jämfört med i övriga landet.

De gröna företagsetableringar och expansioner som pågår och planeras i Norrbottens och Västerbottens län medför nya arbetstillfällen i samhällen som tidigare har konkurrerat med storstäder om ung arbetskraft. Samtidigt uppstår stora behov av bostäder, både idag och på sikt, för att kunna attrahera och behålla den arbetskraft som bolagen söker.

Teenage girl throwing carton in recycling bin

AFRYs undersökning visar att den främsta drivkraften för unga vuxna, i åldern 18-35 år, när de väljer var i landet de vill leva och bo i framtiden är just tillgången till jobb och prisvärda bostäder. Bland de unga som idag bor i övre Norrland har prisfrågan fått extra stort genomslag, och rankas som viktigare jämfört med jämnåriga i övriga landet. Likaså tillgången till jobb.

Även andra faktorer påverkar och närheten till natur och livskvalitet i vardagen rankas högt. Och det är mindre städer och samhällen som lockar - varannan ung vuxen, 51 procent, vill bo i en stad eller samhälle med färre än 100 000 invånare. Något som talar till övre Norrlands fördel.

Thomas Sandell
Thomas Sandell, chefsarkitekt på AFRY

— Vi ska lyssna till vad unga vuxna söker efter när de väljer var de vill leva och bo i framtiden. En väl fungerande bostadsmarknad och ett attraktivt samhälle har stor betydelse för att kunna attrahera rätt kompetens till exempelvis Skellefteå, Boden och Gällivare där det sker enorma industrisatsningar. Det här är en kritisk fråga som kan komma att bli helt avgörande för hela industriexpansionen i norra Sverige, säger Thomas Sandell, chefsarkitekt på AFRY.

Det är just tillgången till jobb, ett levande kultur- och nöjesliv, skola och omsorg samt väl fungerande kollektivtrafik som unga vuxna anser är fördelarna med att bo i en stadsmiljö – oavsett storlek.

— Den gröna boomen i kombination med stora infrastruktursatsningar i regionen visar att vi står i centrum för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Då är det extra roligt att de unga ser de fördelar som arbets- och bostadsmarknaden i norra Sverige kan erbjuda, säger Johan Rönnbäck, regionchef Transportation på AFRY.

Portrait of Johan Ronnback
Johan Rönnbäck, regionchef Transportation på AFRY

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 23 augusti och den 6 september 2021 bland unga mellan 18 och 35 år i sju europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland. Totalt deltog 6 205 i undersökningen varav 991 i Sverige. Bifogat finns en summering med undersökningens resultat.

Kontakta oss

Thomas Sandell - Chefsarkitekt

Thomas Sandell

Chefsarkitekt

Kontakta Thomas Sandell

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Johan Rönnbäck - Regionchef Samhällsbyggnad

Johan Rönnbäck

Regionchef Samhällsbyggnad

Kontakta Johan Rönnbäck

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.