Smoke being produced from a power station

Prognoser för koldioxidpriset i EU:s utsläppshandelssystem

EU:s utsläppshandelssystem utvecklas vidare, och koldioxidpriset är mer betydelsefullt än någonsin.

Koldioxidpriserna har under det gångna året visat sig motståndskraftiga mot covid-19-pandemins effekter, och för första gången i utsläppshandelssystemets historia nått nivåer över 40 euro/tCO2.

EU:s gröna överenskommelse är ambitiös och kommer att kräva ett starkt politiskt stöd för att lyckas. Under året kommer man att fastställa ett mål för 2030, diskutera nya mål för EU:s utsläppshandelssystem och för första gången på allvar undersöka möjligheterna att införa ett system för koldioxidjustering vid gränserna.Resultatet av dessa frågeställningar kommer i stor utsträckning att påverka koldioxidpriserna, vilket i sin tur påverkar grossistpriserna på el och värdet på olika tillgångar över hela Europa.

AFRY har en egen koldioxidmodell, Æther, och ett särskilt koldioxidteam som följer förändringarna i EU:s utsläppshandelssystem och tar fram modeller för prognostisering av koldioxidpriset.

AFRYs rapport om koldioxidmarknaden inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem:

 • Här presenterar vi våra årliga prognoser för koldioxidpriserna inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem fram till år 2060 för våra tre konsekventa scenarier (hög, mellan, låg). I scenarierna har vi införlivat olika möjliga förlopp för utfasningen av fossila bränslen inom EU:s utsläppshandelssystem, förlopp som överensstämmer med AFRYs fossilutfasningsmål för ekonomin som helhet.

 • I rapporten analyseras för vart och ett av scenarierna de centrala faktorer som påverkar koldioxidpriset, nämligen:

  • hur lagstiftningen för EU:s utsläppshandelssystem utvecklas;

  • hur produktionskapacitetsmixen utvecklas;

  • hur interaktionen med andra råvarupriser ser ut;

  • och hur teknikkostnaderna utvecklas.

 • Rapporten ger djupgående marknadsinformation, och insikter i exempelvis;

  • politik och regleringar;

  • och EU:s utsläppshandelssystem.

 • Innehållet bygger på mycket detaljerad modellering som utförts med vår svit av globala råvarumodeller.

Smoke being produced on a dark night at a coal power station

Intresseanmälan

Om du vill veta mer kontaktar du oss via formuläret nedan:

Prognoser för koldioxidpriset för EU:s utsläppshandelssystem – infoblad

Kontakta våra experter

Mostyn Brown - Principal, AFRY Management Consulting

Mostyn Brown

Principal, AFRY Management Consulting

Kontakta Mostyn Brown

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Daniella Sauven - Senior Consultant, AFRY Management Consulting

Daniella Sauven

Senior Consultant, AFRY Management Consulting

Kontakta Daniella Sauven

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.