Woman standing in front of the EU parliament

Så relaterar EU-taxonomin till städers strävan mot klimatneutralitet

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför idag, och Europeiska unionen är i framkanten av den globala insatsen för att bekämpa den.

EU:s taxonomiförordning erbjuder ett klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter som kan bidra till EU:s mål att bli en klimatneutral kontinent senast 2050. AFRYs expert på hållbar stadsutveckling, Maja Manner, utforskar EU-taxonomin och hur den kan hjälpa städer att nå klimatneutralitet.

EU-taxonomin, som lanserades 2020, är ett klassificeringssystem utformat för att hjälpa investerare, företag och beslutsfattare att fatta välgrundade beslut om investeringar och politiska insatser som kan bidra till EU:s klimatmål. Städer spelar en central roll för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. De upptar endast 4% av EU:s landyta, men de är hem för 75% av EU:s medborgare. Eftersom EU strävar efter att bli klimatneutralt senast 2050 kan EU-taxonomisystemet hjälpa städer att identifiera hållbara ekonomiska aktiviteter som minskar deras koldioxidavtryck och bidrar till hållbara utvecklingsmål.

city

EU-taxonomin och städer: Nödvändiga steg för att uppnå klimatneutralitet

EU-taxonomin ger en färdplan för städer att identifiera hållbara ekonomiska aktiviteter som bidrar till att uppnå deras klimat- och hållbarhetsmål. För att uppnå klimatneutralitet behöver städer vidta flera kritiska åtgärder, såsom att:

  • Satsa på dekarbonisering av energisystem: Städer kan övergå till förnybara energikällor, såsom vind-, sol- och geotermisk energi, för att minska sitt beroende av fossila bränslen.
  • Investera i energieffektiva byggnader: Städer kan främja konstruktionen av gröna byggnader och modernisera befintliga byggnader för att förbättra deras energieffektivitet och minska deras koldioxidavtryck.
  • Främja hållbara transporter: Städer kan investera i kollektivtrafiksystem, cykelbanor och gågator för att uppmuntra till hållbara transporter.
  • Anta cirkulära ekonomiprinciper: Städer kan främja avfallsminskning, återvinning och återanvändning för att minimera deras miljöpåverkan och uppmana till hållbara konsumtionsmönster.
  • Främja hållbar markanvändning: Städer kan anta hållbara metoder för markanvändning, såsom att bevara grönområden och främja stadsjordbruk, för att minska koldioxidavtrycket och förbättra livskvaliteten.

"EU-taxonomin är ett viktigt verktyg i kampen mot klimatförändringar, och städer spelar en avgörande roll för att uppnå klimatneutralitet. Genom att vidta dessa kritiska åtgärder kan städer minska sitt koldioxidavtryck, främja hållbara ekonomiska aktiviteter och bidra till att uppnå EU:s klimat- och hållbarhetsmål."

- Maja Manner, expert hållbar stadsutveckling, AFRY

 

Kontakta oss

Maja Manner - Sustainable Urban Development Expert

Maja Manner

Hållbarhetsstrateg

Kontakta Maja Manner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.