607_gettyimages-915132544 Safe collaboration EHS Machinery safety CE Marking green helmets from above construction workplace

Säker riskhantering vid utbyggnad av industrier

För att lyckas fullt ut krävs mer än en mjukvara

Markus Astergren är sektionschef för Zert RM & CLM på AFRY och har över 10 års erfarenhet av arbete med maskin- och processäkerhet från flera olika industrier. Han har varit med och utvecklat två molnbaserade abonnemangstjänster för riskhanteringsarbete, AFRY Zert RM och RMp. I den här artikeln berättar han om de viktigaste faktorerna för en lyckad implementering av säkerhetsarbete vid utbyggnad och nybyggnad av industri.

Employee Markus Eriksson

Viktigt att komma in i ett tidigt skede

Markus berättar att det är viktigt att vara med från start. Att hållbar säkerhet, alltså långsiktig riskhantering, självklart måste vara inbyggd. Ett bra exempel är det som tidningen Branschaktuellt beskriver i ett reportage som publicerades nu i veckan. Det handlar om miljardsatsningen som SCA gör för att expandera pappersbruket i Obbola.

- Det är kostsamt att rätta till fel i efterhand. Genom att delta i kravställning av leverantörer redan i projektinledningen och utföra riskbedömningar för process- och arbetsmiljö i våra digitala produkter skapades i stället mer tid till att arbeta proaktivt, förklarar han.

Om AFRY Zert RM

Programmen gör det enkelt att såväl identifiera som värdera och kommunicera risker i en organisation. Markus Eriksson, sektionschef för AFRY Zert RM & CLM, som jobbat med produkten sedan 2011 förklarar hur:

- Vi har fokuserat på att göra det enkelt att snabbt överblicka risker. Användarna upplever att AFRY Zert RM är en helhetslösning bland annat tack vare möjligheten att mappa upp hela, eller delar av, verksamheten. I samma stund som riskbedömningen är färdig visas resultatet i grafiken. Det ger en aktuell och visuell statusrapportering av arbetets framdrift.

AFRY Zert RM kan liknas vid en digital plattform som strukturerar, effektiviserar och harmoniserar arbete inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Bokstaven p i RMp står för projekt och är särskilt anpassad för förändring av en verksamhet. Allt som görs i RMp lever kvar och återfinns i RM som är utvecklad för verksamhet i drift.

- Övergången mellan RM och RMp är sömlös, de har liknande interface och det kan tyckas onödigt att ha två olika, säger Markus och fortsätter, men behovet av aktiviteter är olika beroende på om företaget befinner sig i projektfas eller driftfas. Därför har vi utvecklat RMp som en typ av modul för RM.

safety engineer

Välorganiserat och anpassningsbart

Programmet möjliggör ett smidigt, välorganiserat och effektivt arbete med riskbedömningar och dokumentation inom till exempel maskinsäkerhet, kemikaliehantering, ATEX och CE märkning.

I programmet kan företaget bland annat hantera olika typer av säkerhetsanalyser, allt från grundläggande enkla riskbedömningar till omfattande maskin- och processriskbedömningar.

Eftersom AFRY Zert RM är uppbyggt av moduler kan det snabbt anpassas efter kundens behov.

Säkrat upp för användare

Efterfrågan på kompetens och resurser inom riskhantering är stor och för att täcka det ökade behovet inom olika områden har nya medarbetare rekryterats till supportfunktionen och konsulter utbildats i Zert RM.

- Vi har också skapat flera grupper för att täcka större delen av landet. Bland annat finns nu kompetens i Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Uppland och Mälardalen.

När det gäller kvalitetssäkring och datakraft har man redan tagit höjd för en utökning och verksamheten certifierades enligt ISO 27001 kvalitetssäkringssystem för informationssäkerhet 2021.

ISO27001 logo information security management certified
hero 3

Ett vanligt uppdrag med konsult och programvara

I många av våra kunduppdrag finns oftast en eller flera konsulter på plats hos företaget och som i sina uppdrag tar vara på det som redan finns. De hjälper till att migrera befintligt material till RMp samt stöttar med utbildning och implementering. Ofta fortsätter arbetet med AFRY Zert RM som stöd.

Konsulterna är ofta projektledare, BAS-U, arbetsmiljöingenjörer, maskinsäkerhetsexperter och ATEX specialister från AFRYs Business Unit Specialized Operational Excellence.

Användare beskriver AFRY Zert RM

Jag tycker att en av fördelarna med AFRY Zert RM är just möjligheten att samla allt på ett ställe och att man enkelt kan jämföra risker oavsett om det kommer från en inrapportering eller från en avancerad riskbedömning. Det gör det lätt för beslutsfattare att prioritera och få en samlad blick.

Det blir lättare att distribuera arbetet och med bibehållenkvalité. Det känns tryggt med AFRYs långa historia inom riskhantering, produkten har hamnat helt rätt. I somras höll vi interna utbildningar och kan därmed erbjuda utökat stöd i implementering, drift och handhavande på plats eller på distans hos kund.