FC1

Sju principer för framtidens stad

Vi har liten aning om hur människor kommer att leva 50 år framöver, vilka jobb de kommer att få, hur de kommer att spendera sin fritid eller vilken teknik de kommer att ha tillgång till. Det finns dock några saker vi vet. Morgondagens stad måste vara hållbar, inkluderande och organiskt utvecklad med sina invånares behov och önskemål i hjärtat. Den kommer också att vara smart - utrustad med sina egna sinnen och artificiell intelligens.

Framtidens stad är inte bara smart. Digitalisering och teknisk utveckling kommer att sätta sitt prägel på stadsutvecklingen men framstegen måste vara betydligt bredare än så. Teknik bör användas för att uppnå mänskliga mål, inte tvärtom.

Bikes in a city.

This is an excerpt from the book "Predicting the Unpredictable - a Nordic Approach to Shaping Future Cities".

FC

Det är inte lätt att upprätta framsynta mål. Vi måste vara flexibla. Vi måste tänka i termer av olika möjliga utvecklingshorisonter och ständigt vara medvetna om vilken väg vi är på och fråga om det verkligen är den väg som tar oss dit vi vill gå. Flexibilitet är nyckeln.

Vår utgångspunkt är att identifiera ett tillvägagångssätt för förändring och osäkerhet: vilka antaganden skall vi göra när vi bygger städer för en tid som vi inte vet något om? Detta har lett oss till ett antal principer, tankar och slutsatser.

Genom att upprätthålla fokus på stadens invånare och inte vara rädd för att använda ny teknik för att uppnå det är framtidens stad en utomordentligt inspirerande vision. Vår förhoppning är att så många människor som möjligt ska bidra till att utforma och förverkliga det. Vi bygger framtidens stad tillsammans.

Sju principer för framtidens stad

1. Planera städer efter mål snarare än prognoser.

2. Inkludera medborgarna i utvecklingen - använd deras behov som utgångspunkt.

3. Se till att framtidens stad är inkluderande, säker och möjliggör ett hållbart sätt att leva.

4. Låt naturen och byggnader interagera i stadsmiljön.

5. Säkerställ flexibilitet i stadsområdet.

6. Använd den tekniska utvecklingen för att göra din vision till verklighet.

7. Våga agera idag - vänta inte på nästa stora sak.

Dessa principer finns i vår bok Predicting the Unpredictable - a Nordic Approach to Shaping Future Cities, skriven av Jonas Gustavsson, VD och koncernchef och Helena Paulsson, chef för stadsutveckling.

Boken kan beställas här och som e-bok här eller här.

Contact

Helena Paulsson - VP and Head of Business Area Architecture and Design

Helena Paulsson

VP and Head of Business Area Architecture and Design

Kontakta Helena Paulsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.