Ecover Ocean Bottle

Skulle världen vara en bättre plats utan plastförpackningar?

Tänk på det här:

a. Om en bit biff förseglas i plast, kommer hållbarheten att förlängas med upp till 26 dagar.

b. Om gurkor slås in i bara 2 gram sträckt plast, håller de upp till 11 dagar längre.

c. Koldioxidutsläppen från tillverkningen av plastbiten för att bevara gurkan uppgår till mindre än 10 % av de totala koldioxidutsläpp som uppstår när den odlas och levereras den till snabbköpet.

Koldioxidavtryck står i grovt taget i proportion till materialets vikt, och plast är ett starkt lättviktsmaterial som kan göras mycket tunt, med ungefär hälften så hög densitet som glas och ungefär samma densitet som papper. Därför är plastens koldioxidavtryck faktiskt ganska litet, och när man jämför de koldioxidutsläpp som uppstår vid tillverkning av plast med dem för glas eller papper, är utsläppskvoten för plast i själva verket mer gynnsam. Faktum är att vissa forskare anser, att om vi förbjöd alla plastförpackningar och endast använde papper, glas och metall skulle mängden material och energi som krävs för att förpacka våra livsmedel mångdubblas och genererade koldioxidutsläpp skulle vara cirka 3 gånger större, om även logistikrelaterade utsläpp räknas in.

Plast har mindre koldioxidavtryck, plast är billigt, det kan användas som primärförpackning, det kan enkelt formas och det går inte sönder eller spricker. Faktum är att plast gör förpackningsjobbet mycket effektivt. Så vad är problemet med plast? Problemet är att plast inte återabsorberas i miljön. Om det inte finns något robust system för att stöda insamling och återanvändning av plast, kan det därför sluta med att konsumenten slänger plasten. 80 % av plastföroreningarna skapas när individer skräpar ner våra gator, landskap och hav.

Så hur löser vi detta?

Nyckeln är att hålla plasten kvar i förpackningssystemet och återanvända den, men alla länder har inte investerat i system som möjliggör detta. För närvarande finns det enorma skillnader mellan länderna när det gäller återvinningssystem – även inom EU. En studie utförd av PRE (Plastic Recyclers EU) visar att i Tyskland samlas 95 % av PET-flaskorna in och återvinns, vilket kan jämföras med endast 24 % i Bulgarien.

För att ta itu med bristande insamlingsgrad i många länder har EU satt upp ambitiösa mål. EU har till exempel satt som mål att 30 % av det material som används i PET-flaskor ska komma från återvunnen PET senast 2030. Enskilda regeringar vidtar också åtgärder för att öka återvinningen, till exempel i Storbritannien, där regeringen har beslutat att från och med april 2022 införa en skatt på 200 GBP per ton för livsmedelsrelaterade plastförpackningstillämpningar som inte uppnår minst 30 % återvunnet råmaterial.

Förpackningsföretag kommer att ha en avgörande roll för att uppnå dessa ambitiösa mål. De måste göra detta samtidigt som de producerar attraktiva, effektiva och ekonomiska förpackningar för krävande FMCG-kunder. Logoplaste är ett exempel på ett företag som tillverkar styva plastförpackning, vilket sedan starten 1976 har fokuserat på att utnyttja plastens fördelar för sina kunder, samtidigt som dess miljöavtryck minimeras. Logoplaste är pionjären på vägg i vägg-förpackningar – W2W-konceptet – där Logoplastes anläggning placeras inuti kundens produktionsanläggning. Logoplaste är innovatören av Ecover-flaskan och ett av de första företagen någonsin att tillverka en flaska helt av återvunnen plast. Dessutom är Logoplaste stolta över att ha skapat ett slutet återvinningskretslopp för att möjliggöra införandet av ogenomskinliga PET-plastflaskor på den brasilianska UHT-mjölkmarknaden. Logoplaste är också en nyckelmedlem i projektet Digital Watermarks Holy Grail 2.0, vars syfte är att lägga till vattenstämplar på plastförpackningar för att underlätta sortering och återvinning av plast efter konsument.

Våra investeringsbankexperter vid Pöyry Capital hade turen att få tag i Logoplastes VD Gerardo Chiaia, för att ställa några frågor om deras tillvägagångssätt och många framgångar på hållbarhetsområdet.

Vilka framgångar inom miljöhållbarhet är ni på Logoplaste mest stolta över?

Vi är mycket stolta över vår innovationsförmåga på Logoplaste, särskilt över det arbete vi har gjort inom lättviktsprogram under de senaste 15 åren. Några av dem har blivit världsstandard i branschen. De bygger på biohärmande koncept och har lett till utvecklingar som Ecover- och Vitalis-flaskorna.

Och vi är naturligtvis mycket stolta pionjärer för vägg i vägg-modellen, där våra sekundära förpackningstillverkningsanläggningar är anslutna till kunderna genom ett hål i väggen. Detta möjliggör just in time-förpackningsförsörjning, eliminerar sekundärförpackningar och gör det möjligt för oss att optimera vikten på de levererade förpackningarna. Den minskade logistiken samband med transport och leverans av tomma flaskor innebär en betydande minskning av koldioxidavtrycket i samband med produktion av plastflaskor. För att kvantifiera detta är våra årliga globala koldioxidutsläppsbesparingar jämfört med det näst bästa alternativet 15 529 ton koldioxid/år, vilket motsvarar 8 500 flygningar per år från London till New York på en Boeing 747, eller plantering av 721 000 träd per år för att kompensera samma mängd.

Logoplaste CEO Gerardo Chiaia
Logoplaste CEO Gerardo Chiaia

Hur balanserar ni de ekonomiska kraven på att vara ett vinstdrivande företag med Logoplastes hållbarhetsmål?

Jag är övertygad om att ett företag måste ha en social nytta om det ska överleva. Detta är det enda sättet att åstadkomma hållbar tillväxt och en rättvis ekonomi. Miljö och ekonomi går hand i hand och kan inte separeras.

Våra ekonomiska krav och våra hållbarhetsmål hänger ihop. Det har alltid varit en del av vårt DNA. Innovation spelar en avgörande roll för att uppnå balans mellan hållbarhet och vinst och vi är, och kommer alltid att vara, ett innovationsdrivet företag.

Vad anser du är den största missuppfattningen om plastförpackningar?

Plastförpackningar har en dålig image, eftersom de inte hanteras på rätt sätt, de återabsorberas inte i miljön och därför måste de hanteras och återvinnas effektivt. Plastförpackningar har dåligt rykte eftersom de är synliga och definieras av det avfall som skapas när de inte hanteras korrekt. En stor missuppfattning är att alternativa förpackningssubstrat är mer miljövänliga, trots att produktionen av dem ofta förbrukar mer energi, de är svåra att återvinna, väger mer och har större koldioxidavtryck jämfört med styva plastförpackningar. När plast samlas in kan den återvinnas.

Vad anser ni om bioplaster – är de ett fungerande alternativ? Kommer de att bli vanliga?

Här måste vi vara på det klara med vad som anses vara en bioplast. Bioplast, biologiskt nedbrytbar plast och komposterbar plast används ofta som synonymer, men det är felaktigt. Bioplaster är syntetiska, icke biologiskt nedbrytbara plaster som härrör från förnybara källor (biobaserade). Egenskaperna och prestandan är identiska med deras fossila motsvarigheter och deras återvinningsbarhet är snarlik, vilket innebär att de kan införlivas i etablerade återvinningsströmmar utan att orsaka några skador. Biologiskt nedbrytbara/ komposterbara plaster kräver en separat infrastruktur för avfallshantering, om de kommer in i det befintliga insamlingssystemet blir detta förorenat. Ur Logoplastes perspektiv skulle det vara mer meningsfullt att använda återvunna råmaterial eller att utveckla biobaserad plast som är kompatibel med befintliga insamlings- och återvinningsströmmar, snarare än att från grunden bygga upp helt nya biologiskt nedbrytbara/komposterbara plastmaterial, produkter och infrastrukturer för avfallshantering.

Vilka särskilda utmaningar, om några, gör det svårt för Logoplaste att nå sina hållbarhetsmål? Hur hanterar Logoplaste dem?

Det finns inget globalt insamlingssystem som säkerställer att vi återvinner till 100 %, vilket innebär att det inte finns tillräckligt med återvunnen råvara tillgänglig. Konsumentinformation för att uppmuntra till ändrade vanor krävs, så att återvinning blir en inrotad praxis globalt. Logoplaste leder många utbildningsaktiviteter och vi har nu lanserat en kampanj i lokala skolor i Portugal, för att inpränta behovet av att återvinna allt i barnens sinnen. Logoplastes filosofi är "Vi arbetar idag för en bättre morgondag".

Om du skulle tänka framåt, säg 5 eller 10 år - vad föreställer du dig har ändrats när det gäller de förpackningar Logoplaste och dess konkurrenter producerar?

Jag skulle vilja säga 10 snarare än 5 år. Vår vision är att mellan 50 och 100 % av plastförpackningarna ska vara tillverkade av återvinningsbart material, och våra nya tillverkningsanläggningar kommer att vara neutrala eller ha positiva koldioxidutsläpp.

Det är inte bara tillverknings- och driftsidan av Logoplaste som fokuserar på att göra positiva insatser för miljön. Detta löper genom hela organisationens filosofi, ända upp till ekonomiavdelningen, som i juni framgångsrikt introducerade en ändring i våra lån, där man kopplade låneräntan till de koldioxidbesparingar företaget uppnår. Det är det första i sitt slag på marknaden för mobiliserade lån. Det innebär att lånekostnaden går upp eller ned beroende på de koldioxidbesparingar som uppnås. Det här är ännu ett banbrytande steg.

Logoplaste är ledande inom hållbar handel och bevisar för oss alla att plastförpackningar, när de tillverkas och hanteras effektivt, verkligen spelar en viktig roll i allas våra liv.

Saara Söderberg - VP & Head of Bioindustry, AFRY Management Consulting

Saara Söderberg

VP & Head of Bioindustry, AFRY Management Consulting

Kontakta Saara Söderberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.