Solar power

Solceller på kulturhistoriska fastigheter

Statens fastighetsverk har fått i uppdrag av regeringen att öka användningen av solenergi. På uppdrag av SFV genomför AFRY förstudier av möjliga lösningar för solceller på ett antal fastigheter, däribland Carlstens fästning och Drottningholms slott.

Solceller SFV


Ökad användning av solenergi

Regeringens uppdrag till Statens fastighetsverk (SFV) består av att öka användningen av solenergi vid så kallade bidragsfastigheter. En bidragsfastighet är en fastighet som inte har möjlighet att på lång sikt bära sina egna kostnader, därför är det beslutat att dessa ska få bidrag från regeringen. Omkring 150 bidragsfastigheter står under SFV:s förvaltning.

Förnybar energi i ovanliga miljöer

Målet med satsningen på solceller är att bidra med förnybar energi och att utveckla och hitta möjligheter i udda miljöer, särskilt sådana med stora kulturhistoriska värden. På uppdrag av Statens fastighetsverk genomför AFRY en kartläggning av möjliga lösningar för solceller på SFV:s bidragsfastigheter.

Självförsörjande energisystem

Arbetet har bland annat genomförts på Sveriges sydostligaste ögrupp Utklippan i närheten av Karlskrona. Ögruppen elektrifierades i slutet på 1940-talet och det förmodas att strömkabeln in till land inte kommer att fungera många år till. AFRY ser därför över möjligheten till ett lokalt självförsörjande energisystem. Samma utmaning står även ett antal öar på västkusten inför, däribland Pater Nosterskären, Väderöarna och Nidingen, och AFRY undersöker möjliga lösningar även på dessa ögrupper.

Andra fastigheter som kartlagts i projektet inkluderar bland annat Carlstens fästning på Marstrand, Varbergs fästning och Drottningholms slott. Det finns sedan tidigare ett antal solcellsanläggningar installerade på SFV:s fastigheter, däribland Sveriges ambassad i New Delhi, Indien, som AFRY tidigare har varit med och besiktigat.

Kontakt

Om du har frågor om solenergi, vänligen kontakta solenergiexpert Elin Elmehag på elin.elmehag@afry.com eller 010-505 13 53.

Relaterad information

Solenergi
Energieffektivisering