Future Cities Sve Hero rental bike

Ska Stockholm vända utflyttningstrenden måste bostadsbristen åtgärdas

En attitydundersökning från AFRY visar att det är mindre städer och tillgången till jobb och studier som är den största drivkraften när unga vuxna väljer var de vill bo.

Stockholm lider av en negativ utflyttningstrend som till stor del associeras med en dysfunktionell bostadsmarknad. Ska regionen behålla sin attraktionskraft krävs krafttag på ett antal områden.

Stockholm och Stockholms län har länge haft en stark attraktionskraft hos unga. Sedan 1980-talet har Stockholms län mestadels haft ett positivt inrikes flyttnetto, dvs. antal inflyttade minus antal utflyttade, med några få undantag. Men vi har nu sett att det för fjärde året i rad är fler som flyttar från än till Stockholms län.

AFRY Future Cities survey 2021

Denna trend bekräftas i AFRYs undersökning som visar att unga vuxna, i åldern 18-35 år, föredrar mindre till medelstora städer. I Sverige vill varannan (51 procent) bo i en mindre stad med färre än 100 000 invånare. Endast 12 procent föredrar miljonstaden.

Ungas främsta drivkraft när de väljer var i landet de vill bo är tillgången till jobb och prisvärda bostäder, följt av närheten till familj och vänner, samt naturområden. Unga i Stockholms län har delvis andra prioriteringar och rankar tillgång till kollektivtrafik, arbetstillfällen och närhet till vänner och familj högst.

I Stockholm uppger drygt en tredjedel, 35 procent, att de vill bo i en stad med mindre än 100 000 invånare. Det är fler än de som uppger att de vill bo i en miljonstad, 28 procent, trots att de tillfrågade alltså bor i Stockholms län.

— Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och fortfarande attraktivt för unga. Men vi ser ett antal orosmoment. Vi har en bostadsmarknad som diskvalificerar många från att bo kvar eller flytta hit, vilket jag tror sammanfaller med utflyttningstrenden. I vår undersökning ser vi också att det unga efterfrågar mest är prisvärda bostäder, samtidigt som social ojämlikhet och segregation upplevs vara den största utmaningen för framtidens städer. Ska Stockholm behålla sin konkurrenskraft måste helt enkelt bostadsbristen åtgärdas, säger Stefan Cartling, regionchef på AFRY i Stockholm.

Portrait headshot of Stefan Cartling
Stefan Cartling, regionchef på AFRY i Stockholm

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 23 augusti och den 6 september 2021 bland unga mellan 18 och 35 år i sju europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland. Totalt deltog 6 205 i undersökningen varav 991 i Sverige. Bifogat finns en summering med undersökningens resultat.

Kontakta oss

Stefan Cartling - Business Unit Manager Buildings Sweden East

Stefan Cartling

Business Unit Manager Buildings Sweden East

Kontakta Stefan Cartling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.