Panoramic view from center of Copenhagen towards Amager, Denmark

Strategiskt läge och fler arbetstillfällen attraherar unga till Småland med öarna

Mindre städer och tillgången till jobb och studier är den största drivkraften när unga vuxna väljer var de vill bo enligt en attitydundersökning från AFRY.

I Småland med öarna föredrar 73 procent en stad med färre än 100 000 invånare, samtidigt som man värdesätter tillgången till arbete i mycket högre utsträckning än i övriga landet.

Region Småland med öarna, som innefattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Gotlands län, har ett bra, strategiskt läge i landet mitt i mellan de tre storstadsregionerna och dessutom med en närhet till kontinenten. Åtskilliga städer växer och lockar till sig fler och fler företagsetableringar och gröna industrisatsningar, vilket gör regionen till ett allt intressantare framtidsval för unga.

A woman bike commuting along the Portland Oregon waterfront trail

AFRYs undersökning visar att unga vuxna, i åldern 18-35 år, föredrar mindre till medelstora städer. I Sverige vill varannan (51 procent) bo i en mindre stad med färre än 100 000 invånare. Endast 12 procent föredrar miljonstaden.

Ungas främsta drivkraft när de väljer var i landet de vill bo är tillgången till jobb och prisvärda bostäder, följt av närheten till familj och vänner, samt naturområden. Unga i regionen har samma prioritering, men arbetstillfällen är relativt sett mer viktigt jämfört med övriga regioner i landet.

Magnus Carlsson, kontorsansvarig på AFRY i Jönköping
Magnus Carlsson, kontorsansvarig på AFRY i Jönköping

— Jönköping är en av Sveriges absolut viktigaste logistikknutpunkter. Vi är navet när det gäller godstransporter, vilket givetvis ger synergier i form av arbetstillfällen och utvecklingsprojekt i regionen. Vår högskola är ett modernt lärosäte som kännetecknas av entreprenörsanda och internationalisering, alltid med ett nära samarbete med näringslivet. Jag är därför inte förvånad över att de unga ser alla de fördelar som regionen erbjuder och appelleras av att flytta hit, säger Magnus Carlsson, kontorsansvarig på AFRY i Jönköping.

Det är just tillgången till jobb, ett levande kultur- och nöjesliv, skola och omsorg samt väl fungerande kollektivtrafik som unga vuxna anser är fördelarna med att bo i en stad – oavsett landsände.

— Färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att det har skett en rekordökning av folkmängden på Gotland. Vi är nu över 61 000 invånare på ön och vi ökar betydligt mer än riket. Det är framförallt i gruppen 19-24 år som vi ser en större inflyttning än beräknat. Detta är oerhört glädjande, framförallt när AFRY på Gotland kan erbjuda inflyttade ingenjörer en intressant arbetsplats, säger Bo Dahlström, kontorsansvarig på AFRY i Visby.

Bo Dahlström, kontorsansvarig på AFRY i Visby
Bo Dahlström, kontorsansvarig på AFRY i Visby

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 23 augusti och den 6 september 2021 bland unga mellan 18 och 35 år i sju europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland. Totalt deltog 6 205 i undersökningen varav 991 i Sverige. Bifogat finns en summering med undersökningens resultat.

Kontakta oss

Bo Dahlström - Office Manager, Visby

Bo Dahlström

Kontorsansvarig, Visby

Kontakta Bo Dahlström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.