Textile material

Textilåtervinning: Drivkrafter & Utmaningar

Hur ska man göra textilindustrin mer hållbar?

Den traditionella textil- och modeindustrin har byggt på uppfattningen att tillgången på råvaror är oändliga och bygger på en icke-cirkulär affärsmodell. För närvarande är textilindustrin den näst mest miljöpåverkande industrin med bl.a. ett årligt utsläpp av koldioxidekvivalenter på 1,2 miljarder ton.

Textile material

Affärsmodellen uppfyller idag inte de nya konsumentgenerationernas krav och efterfrågan på hållbarhet. Den nya allmänna medvetenheten om den akuta hållbarhetskrisen har drivit på utvecklingen av ny lagstiftning och miljödirektiv. Det driver på utvecklingen av nya hållbara affärsmodeller baserade i cirkulär ekonomi och där avfall inte genereras i tillverkningsledet.

Textilindustrin genererar miljöbelastning och olika avfall i den textila värdekedjan. Några få exempel är konstbevattning och hög kemikalieanvändning vid odling av naturliga textilfibrer, smutsiga avloppsvatten och utsläpp av kemikalier från tillverkningsprocesserna samt mycket avfall från utskott vid sömnadsprocessen. Det är tydligt att förbättringar i alla steg i värdekedjan är kritiskt för att minska miljöbelastningen och för att öka textilindustrins hållbarhet.

 

Återvinning av textilier och textilfiber är en attraktiv och potentiell metod för att öka resurseffektiviteten och sänka miljöbelastningen, vilket skulle bidra till att sluta återvinningscykeln i den textila värdekedjan. EU Kommissionens plan för cirkulär ekonomi ”Circular Economy Action Plan” kommer att vara en central drivkraft i att uppmuntra cirkulär ekonomi de kommande åren i Europa. Enligt regelverket för avfall ”Waste Frame Directive” kommer medlemsstaterna i EU tvingas ansvara för insamling av textilt avfall från och med 2025 och riktlinjerna är under utveckling.

För närvarande investeras det stort i flera start-up företag såsom Renewcell, Worn Again och SaXcell. Företag som har draghjälp från varumärken som H&M och IKEA samt råvaru- och textilfiberleverantörer som Södra och Lenzing, där principen är återvinning av avfall från tillverkningen av textilier, alternativt återvinning av insamlade textilier från konsumenterna.

De stora utmaningarna inom textilåtervinning

Polyester och bomull har en marknadsandel av textilfibermarknaden på 52 % respektive 23 %. I princip så är kemisk återvinning av polyester väl etablerad, men för naturliga fibrer såsom bomull är återvinning i inledningsfasen.

Det finns dock några signifikanta parametrar med särskilda utmaningar som listas nedan:

  • Sortering: Sortering och separation av olika typer av fibrer från varandra, samt separation av främmande material som dragkedjor, knappar och liknande
  • Råvara: Avsaknad av systematiska och effektiva källor till returråvara för utvecklare av återvinningsteknologier.
  • Returtextil: Returtextil är inte enhetlig eller standardiserad utan tygerna har olika bakgrund med avseende på färg- och pigment, finish- och textur, behandlingar och andra kemikalier som gör återvinning om inte omöjlig, så oerhört krävande. Det innebär att flera steg fordras i återvinningprocessen vilket påverkar egenskaperna på slutprodukten.
  • Nedgradering: Kvaliteten på återvunnet råmaterial kommer att vara lägre än tillverkning från nytt. Därför behöver återvunnet material antingen användas till produkter i lägre prissegment, eller till inblandning med nytt material för att komma upp till premiumsegment med acceptans från konsumenterna.
  • Geografiska skillnader mellan tillverkning och konsumentmarknaderna: De nya lagstiftningarna, direktiven, nya teknologier och en stor del av konsumentmarknaden är i EU och Nordamerika, medan tillverkningen sker i Sydostasien.
Bioindustry 01 - Hero

Enligt den första principen för "Grön kemi" är det bättre att förebygga avfall än att behandla eller rena avfall efter att det har skapats. Det är en princip som bör vara det långsiktiga målet för textilindustrin. För att nå detta mål behöver alla aktörer i hela textilvärdekedjan samarbeta och utveckla strategier för att minska avfallet, till exempel att underlätta möjligheterna till återvinning. Samtidigt bör man också satsa på ett ordentligt stöd till innovation, forskning och utveckling kring processer som kan upparbeta avfallstextilier, färgämnen och andra kemikalier som finns i produkterna. Parallellt skulle upprättande av riktlinjer och policys från beslutsförsamlingarna angående textilavfallshanteringen vara mycket gynnsamma och givande.

Bevis på ökande trend och intresse för dessa frågor

Intresset är stort och några större varumärken inom textil- och mode samt butikskedjor har tillsammans med nya teknikbolag redan anammat EU:s initiativ om hållbara produkter ”EU Sustainable Products Initiative” samt initierat och startat utvecklingen av processer för att återvinna returtextil.

Den ökande betydelsen och intresset av textilåtervinning kan också indikeras i den signifikant ökande trenden av publicerade vetenskapliga artiklar, samt den ökande trenden av beviljande patent inom området de senaste åren. Statistiken nedan visar att en tilltagande teknikutveckling pågår och sannolikt kommer nya teknologier att kommersialiseras de kommande åren.

Chart
Chart

AFRY kan tillföra tjänster och kunnande i alla delar från innovation till kommersialisering och tillverkning

AFRY har drivit flera framgångsrika uppskalningsprojekt i de framväxande nya teknologierna inom textilåtervinning- och mer hållbar textilfiberproduktion. Vi erbjuder tjänster från konceptutveckling till implementering genom att förena vår samlade expertkunskap från management consulting, processpecialister och ingenjörsteam. Vi har det processtekniska kunnandet samt de projektledning- och ingenjörsverktyg som behövs för att utveckla, skala upp och projektera de aktuella processerna. Vi kan hjälpa er att lösa de utmaningar som finns under F&U- eller uppskalningsfasen för att nå och anpassa sig till marknaden och de nya affärsmodellerna.

Authors

Har du några frågor, välkommen att kontakta:

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies

Jonas Kihlman

Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.