Bild på Hossein och hans team under ett möte

Våra olikheter gör oss starkare

Hossein Gharagozlou är sektionschef för AFRYs järnvägsverksamhet i Region Öst.

På kort tid har han byggt upp ett framgångsrikt team med mångfald och inkludering som viktiga ingredienser. Han ser mixen av människor och erfarenheter som en konkurrensfördel.

Det var i januari 2021, mitt under pandemin, som Hossein Gharagozlou fick uppdraget att bygga upp en ny järnvägssektion åt AFRY i östra Sverige. Idag har avdelningen vuxit till 13 personer, varav en majoritet kvinnor och flertalet medarbetare med utomsvenskt ursprung.

Hur arbetar du med rekrytering?

– Jag träffar mycket folk och skannar regelbundet av marknaden efter intressanta kandidater. Då vi verkar i en relativt liten bransch med hård konkurrens om kompetensen gäller det att sälja in oss, berätta vår story och övertyga om att det blir en rolig resa för den anställde. Jag pratar även med kollegor på AFRY för att få tips eftersom medarbetarnas rekommendationer ofta är de bästa.

 

Hur tänker du kring inkludering och mångfald på arbetsplatsen?

– Jag tror på mångfald och att våra olikheter gör oss starkare. Det gäller både etnicitet, ålder och kön. Medarbetare med olika erfarenheter ger oss fler infallsvinklar för att lösa problem. Jag tycker också att vi som arbetsgivare har ett ansvar för att underlätta integrationen i samhället genom att hjälpa folk in på arbetsmarknaden. Inte genom kvotering men att eftersträva en mix av människor.

 

Hur är du som ledare?

– Som person är jag nog ganska enkel att ha att göra med. Jag tror på öppenhet och ärlighet, och vill anamma det i mitt ledarskap. Genom förtroende, inkludering och ansvar får medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas.

 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att få bygga det här teamet! För två år sedan var det bara jag, nu är vår sektion som ett litet företag i företaget. Det är häftigt att få göra den resan. Här finns en entreprenörsanda som påminner lite om ett startup-bolag där du får vara med och bygga något från grunden.

 

Vilka uppdrag arbetar ni med just nu?

– Vi arbetar bland annat med uppdragsledning och kontaktledningsprojektering på sträckan Gerstaberg-Långsjön, Ostlänken. Vi hjälper även Trafikförvaltningen i Stockholm med modernisering av Saltsjöbanan.

 

Vad är målsättningen framåt?

– Vi vill fortsätta växa och ta fler marknadsandelar. Framför allt inom kontaktledning och signal ser vi en växande marknad.

Kontakta oss

Hossein Gharagozlou - Section Manager

Hossein Gharagozlou

Section Manager

Kontakta Hossein Gharagozlou

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.