Young women walking together up steps

Hållbarhet

Hållbarhet på AFRY

AFRYs mission är att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle och vår ambition är att vara ledande i Europa inom hållbar teknik, design och rådgivning med global räckvidd.

Med mer än hundra års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att hitta innovativa tekniska lösningar på en mängd olika problemställningar är våra experter med och driver den tekniska utvecklingen. Vi är stolta över vår historia och vad vi har uppnått och vi är övertygade om att vi kan göra mer tillsammans med våra kunder över hela världen. Vi är beredda att ta oss an och hjälpa dig att lösa dina hållbarhetsutmaningar.

Hållbarhet som affärsstrategi

Megatrenderna och globala utmaningar som klimatförändringar, stigande havsnivåer, att den extrema fattigdomen ökar för första gången på decennier, förlust av biologisk mångfald och ökande vattenstress förväntas leda till ett växande behov av skalbara och hållbara lösningar samtidigt som digitaliseringen fortsatt är en drivkraft inom alla branscher och sektorer. EU:s gröna giv och taxonomi väntas rikta investeringar mot lösningar som klassificeras som hållbara och i linje med Parisavtalet enligt taxonomin.

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi och vi har som mål att vara ledande inom hållbara lösningar för att öka vår positiva påverkan och driva tillväxt samt för att hjälpa våra kunder uppnå sina hållbarhetsmål.

Vi erkänner komplexiteten i att hantera de globala utmaningarna och vår hållbarhetssyn omfattar ett holistiskt synsätt, behovet av att ta itu med både positiva och negativa effekter samt värdekedjeperspektivet.

Nyheder

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Sustainable Stories

I AFRY Sustainable Stories kan du läsa om några av AFRYs senaste uppdrag och hur vi tillsammans med våra kunder bidrar till ett mer hållbart samhälle.

a woman sits on a cliff and looks out over a night sky
AFRY i Danmark

Letar du efter tidigare års- och hållbarhetsredovisningar?

Kontakta oss

Henrik Tegnér - Strategi- och hållbarhetschef

Henrik Tegnér

Strategi- och hållbarhetschef

Kontakta Henrik Tegnér

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.