man with beard smiles looking to the left

Insikter

Vi skapar förändring och banar väg för nya idéer; vi tror att förändring sker när människor med modiga idéer möts.

På AFRY uppmuntrar vi människor att aktivt dela med sig av sin unika och djupa branschkunskap genom "Insights" på vår webbplats.

Bläddra igenom artiklarna nedan för att upptäcka den senaste kunskapen, trenderna och utvecklingen inom de branscher vi verkar inom.