a person in a red shirt is looking at a chart on a i-pad.

Investor Relations

Annual and Sustainability Report magazine from AFRY

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Läs mer om hur vi accelererar omställningen till ett hållbart samhälle. #makingfuture

Regulatoriska pressmeddelanden

AFRY-aktien

Investor Relations kontakter

AFRY contact person generic image

Ebba Vassallo

Investor Relations Contact