Lake and forest with a dock

Johanna Wretman

"AFRY Future öppnar upp dörren till två möjliga karriärvägar"

Som nyexaminerad civilingenjör inom Maskinteknik med master inom Energi- och miljöteknik, började Johanna arbeta på AFRY som Future konsult.

Johanna Wretman

Johanna, varför valde du att söka AFRY Future?

Jag sökte AFRY Future för att jag såg en möjlighet att hitta både en arbetsgivare, AFRY, och en kund vars verksamheter jag hade, och fortfarande har, ett stort intresse av. Jag lockades het enkelt av att det gav mig en möjlighet att redan vid anställningen veta för vilken kund jag skulle genomföra mitt första uppdrag.

Vad är det bästa med AFRYs Futurekoncept?

Det bästa med att vara Future konsult på AFRY är enligt mig att man öppnar upp dörren till två möjliga karriärvägar! Antingen hos AFRY eller hos kunden. Futurekonceptets grund är väl genomtänkt och ger dig möjlighet att få full inblick hos kunden samtidigt som du tillhör AFRY och alltid kan hämta stöttning där, om det skulle behövas. Och för mig som uppskattar att träffa nya människor så var det dessutom härligt att få två team av kollegor att lära känna! Oavsett om AFRYs Futurekoncept leder dig till AFRY eller till kunden så får du möjlighet att knyta många spännande kontakter inför din framtida karriär.

Berätta, vad gör du idag?

Mot slutet av Futureprogrammet förde jag en dialog med både kunden och AFRY och landade i beslutet att fortsätta som konsult på ARFY. Så idag arbetar jag som projektledningskonsult inom Project Control & Management på AFRY vilket är väldigt intressant och roligt! Sedan januari i år arbetar jag i ett uppdrag inom IT och dessförinnan har jag även haft uppdrag inom logistikutveckling och inköp sedan min start på AFRY.