Stainless steel storage tanks at a dairy processing plant

Bas- och Finkemikalier

Säkerhet är vår främsta prioritering vid kemikaliebearbetning

Vi har den erfarenhet och expertis som behövs för att möta branschövergripande krav på säkerhet och effektivitet inom ett brett spektrum av användningar av både bas- och finkemikalier – från raffinering och bearbetning av bulkresurser till rening av avloppsvatten. Vår globala processtekniska expertis bygger på grundlig lokalkännedom. Därför kan vi ta hänsyn till alla relevanta aspekter under uppdragen.

Vi erbjuder tjänster inom projektering och konstruktion från en och samma leverantör och hjälper dig med allt från tidiga studier via EPCM-projekt till lansering av Capex-projekt för dina kemikalier och långsiktiga partnerskap för OPEX-tjänster för anläggningslivscykeln.

Vi erbjuder tjänster och lösningar för produktion av bland annat följande:
 • Polymerer
 • Papperskemikalier
 • Massakemikalier
 • Kemikalier för blekning
 • Vattenbehandlingskemikalier
 • Oorganiska kemikalier, t.ex. soda, klor och syror
 • Jordbrukskemikalier, t.ex. gödningsmedel
 • Färger och pigment
 • Förvaring och hantering av kemikalier

Som teknikoberoende konsult hjälper vi våra kunder identifiera och välja bästa möjliga alternativ och leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat. Vår expertis och processkunskap i kombination med våra globalt integrerade teknik- och projektledningsverktyg, säkerställer ett effektivt projektgenomförande och en effektiv vidare anläggningsdrift.

Våra nyckelkompetenser:
 • Due Diligence
 • Säkerhetsrådgivning
 • FEL (tidig projektplanering)
 • Konceptdesign
 • Pilotstudie
 • Grundläggande teknik
 • FEED (förprojektering och design)
 • Detaljteknik
 • EPCM (projektering, upphandling och konstruktionsledning)
 • Projektledning och kontroll
 • Övervakning på plats
 • Operationell förbättring
 • Lokala OPEX-tjänster
Jörgen Katz - Head of Business Sector Chemicals
Jörgen Katz
Head of Business Sector Chemicals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jörgen Katz

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.