Black color fuel pump gun in hand with white car on background

Biobränsle

Unik expertis för att stödja utvecklingen och produktion av biobaserade bränslen

Vår breda kunskap och expertis in biobaserade råvaror och dess hantering, i kombination med vår långa erfarenhet och kompetens inom skogsindustri, oljeraffinering och petrokemi skapar hållbara värden för många av våra kunder. Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt biobränsleprojekt.

Biobränslen spelar en avgörande roll i klimatomställningen mot ett mer hållbart samhälle. De mål som satts upp av EU och ländernas regeringar, sätter ambitioner och ställer krav som kommer att kräva en enorm utveckling inom detta område. Vi följer utvecklingen inom biobränslesektor noga och hjälper våra kunder att se marknadspotentialen och utveckla sina strategier. Vi har också lång erfarenhet och stark kompetens av implementering av produktionsanläggningar av biobränslen.

Vi erbjuder design- och projektledningstjänster från tidiga studier via EPCM-projekt till uppstart av investeringsprojekt och långsiktigt partnerskap för OPEX-tjänster för hela livscykeln.

Vår unika kombination av specialister inom processteknik och multidisciplinära projekteringsexpertis, gör det möjligt för oss att ge våra kunder mervärde i alla typer av studier och implementeringsprojekt så väl som i den dagliga driften av anläggningen. Miljö, hälsa och säkerhet och andra konsultuppdrag görs i samarbete med processteknikspecialisterna för att få med helhetsbilden och kopplingen mot processen.

Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt projekt. Vår expertis och processkunskap, som stöds av globalt integrerade konstruktions- och projekthanteringsverktyg, säkerställer ett effektivt projektutförande.

Våra nyckelkompetenser:
 • Due Diligence

 • HSE

 • FEL (Front End Loading)

 • Konceptstudier

 • Förstudier

 • Förprojekt/Basic Engineering

 • FEED (Front End Engineering and Design)

 • Detaljprojektering

 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)

 • Projektledning och projektstyrning

 • Site övervakning

 • Driftsoptimering

 • Lokala OPEX tjänster

Jonas Kihlman
Head of Competence line Biorefining Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade projekt