Ethanol Producing Biorefinery on a Cold Winter Day

Biogas

Djup kunskap och expertis inom biogas 

Vår breda kunskap och expertis inom biobaserade råvaror och dess hantering, i kombination med vår långa erfarenhet och kompetens inom skogsindustri, oljeraffinering, LNG och petrokemi skapar hållbara värden för många av våra kunder. Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt biobränsleprojekt.

Det finns många uppsatta mål, både globalt och lokalt, om hur vi skall minska CO2 utsläppen. En biogasanläggning är en lösning och en del mot ett mer hållbart samhälle, då anläggningen kan skapa värde från restströmmar och minska utsläppen av växthusgaser.

Vi erbjuder design- och projektledningstjänster från tidiga studier via EPCM-projekt till uppstart av er biogasanläggning och långsiktigt partnerskap för OPEX-tjänster för hela livscykeln.

Vår unika kombination av specialister inom processteknik och multidisciplinära projekteringsexpertis, gör det möjligt för oss att ge våra kunder ett faktiskt mervärde i alla typer av studier och implementeringsprojekt så väl som i den dagliga driften av anläggningen. Miljö, hälsa och säkerhet och andra konsultuppdrag görs i samarbete med processteknikspecialisterna för att få med helhetsbilden och kopplingen mot processen.

Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt projekt. Vår expertis och processkunskap, som stöds av globalt integrerade konstruktions- och projekthanteringsverktyg, säkerställer ett effektivt projektutförande.

Våra nyckelkompetenser:
 • Due Diligence

 • HSE

 • FEL (Front End Loading)

 • Konceptstudier

 • Förstudier

 • Förprojekt/Basic Engineering

 • FEED (Front End Engineering and Design)

 • Detaljprojektering

 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)

 • Projektledning och projektstyrning

 • Site övervakning

 • Driftsoptimering

 • Lokala OPEX tjänster

Jörgen Katz
Head of Business Sector Chemicals

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Jonas Kihlman
Head of Competence line Biorefining Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.