Biochemicals

Biokemikalier

Att börja använda mer biobaserat kol i den kemiska industrin är en del av lösningen när det gäller att minska växthusgasutsläppen.

AFRYs erbjudande för biokemiindustrin spänner över hela projektlivscykeln, från strategiska rådgivningstjänster för de snabbt föränderliga biobaserade marknaderna till kapacitet inom teknik och projektgenomförande. Våra insikter som konsulter och vår beprövade expertis inom hantering av biobaserade råvaror utgör tillsammans med vår omfattande kompetens inom kemikalier och petrokemikalier en unik kombination.

Konsumtionen av fossilbaserade material har fortsatt att öka globalt, med en växande oro för miljön som följd. Biobaserade råvaror öppnar många möjligheter att producera mer hållbara kemikalier och därmed också mer hållbara slutprodukter.

Att börja använda mer biobaserat kol i den kemiska industrin är en del av lösningen när det gäller att minska växthusgasutsläppen. En omställning där vi frångår fossilbaserade råvaror och skapar cirkulära materialflöden kommer att vara ett betydelsefullt steg mot att nå uppsatta klimatmål. Idag är endast bråkdel av de kemikalier och plaster som produceras globalt baserade på kol från förnybar biomassa. Det finns ett behov och en möjlighet till förändring!

Hos AFRY kan du få rådgivnings-, design- och projektledningstjänster från en och samma leverantör. Vi hjälper dig med allt från tidiga studier, via EPCM-projekt till lansering av Capex-projekt inom biokemi och långsiktiga partnerskap för Opex-tjänster avseende hela anläggningslivscykeln. Vi har ett särskilt starkt utbud inom due diligence för biokemiinvesteringar, eftersom vi arbetar med konsultverksamhet och teknik- och miljötjänster i världsklass under samma tak.

Som teknikoberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ och leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat. Vår inblick i marknaden för biobaserade kemikalier i kombination med vår processexpertis och våra globalt integrerade teknik- och projektledningsverktyg säkerställer ett effektivt projektgenomförande och en effektiv anläggningsdrift.

Vi är en pålitlig, teknikoberoende partner för företag som vill genomföra hållbara biokemiska projekt.