Biomaterials

Biomaterial

Biomaterial öppnar möjligheter för hållbara lösningar och helt nya materialegenskaper

Är ni ett företag som vill växa inom biomaterial så är vi den pålitliga rådgivare och teknikpartner som kan bidra till er utveckling . Alla typer av intressenter inom bioindustrin återfinns i vår kundkrets: från tillverkningsindustrin, leverantörer, teknikleverantörer och licensgivare till investerare, finansiärer och andra intressegrupper som söker strategiska råd och lösningar för nya spännande bioprodukter.

Biomaterial minskar vårt beroende av fossil råolja, minskar våra utsläpp av växthusgaser och bidrar därav till att minska klimatförändringarna och kan även reducera den totala materialförbrukningen genom förbättrade materialegenskaper Biomaterial bidrar till kolinlagring i långsiktiga tillämpningar och främjar ersättning av material i flera olika branscher. Utvecklingen inom biomaterial sker i snabb takt och antalet innovativa idéerna inom området ökar kraftigt. Från nya byggmaterial till kolfiber och avancerade förpackningsmaterial – möjligheterna är många!

Vår djupa expertis inom både trä- och jordbruksbaserade råvaror, plast, grafen och andra gamla och nya material, i kombination med kunskap om hur de kan användas i olika slutprodukter, ger dig en pålitlig och teknikoberoende partner när du vill åstadkomma hållbara biobaserade lösningar för kommande generationer.

Det gäller att hitta genomförbara metoder utifrån kostnader, produktfunktionalitet, föreskrifter och efterfrågan. För att hitta en så effektiv väg framåt som möjligt, hjälper vi våra kunder att utvärdera dessa bioprodukter, dess tillämpningar och potential, på både kortare och lite längre sikt

Den pågående tekniska utvecklingen kommer leda till att vi får se ännu fler banbrytande biobaserade innovationer där restprodukter eller sidoströmmar omvandlas till värdeskapande produkter. Lignin, som avskiljs vid massaprocessen, har potential som ny råvara med många potentiella slutanvändningsområden där det kan ersätta fossila material, exempelvis i asfalt för vägbeläggning, som kolfibermaterial i bilar eller som en komponent i bioplaster och kemikalier. Med terpentin och råtallolja kan man skapa förnybar diesel och förnyelsebara biokemikalier. Som ett exempel kan nämnas att avkastningstiden för en ny talloljeanläggning i typfallet är 1–5 år, jämfört med 2–5 år för en uppdaterad talloljeanläggning med en 25-procentig produktionsökning.

Nanocellulosa, som tillverkas av pappersmassa, har en rad olika tillämpningar, exempelvis inom elektronik, läkemedel och rymdteknik. Man kan se ett allt större intresse kring att utveckla och studera användningen av nanocellulosa i olika tillämpningar, då materialet är förnyelsebart och har utmärkta mekaniska egenskaper. Ett kartongbruk kan exempelvis spara upp till 20 EUR/ton genom att börja blanda in nanocellulosa i produktionen av kartong.

AFRY erbjuder tjänster som omfattar hela den biobaserade värdekedjan, från utvärdering av nya produkter till analyser av tillgången på biomassa och bedömningar av teknisk genomförbarhet, till att ta en investering från konceptstadiet till fullskalig kommersiell produktion.

Vi kan erbjuda en strategisk inblick i den föränderliga marknaden för biobaserade produkter. I kombination med vår processkunskap och globalt integrerade projekterings- och projektledningsverktyg, är AFRY en pålitlig rådgivare och teknikoberoende partner för investeringar inom bioprodukter.

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.