Green seedling growing in test tube

Biomaterial

Vi levererar hållbara biobaserade lösningar för kommande generationer

Med vår breda kunskap och expertis inom både skogs- och agrobaserade råvaror, plaster, grafen och andra gamla samt nya material och dess slutanvändning, erbjuder vi våra kunder en kompetent och teknikoberoende konsult som kan leverera hållbara lösningar för biobaserade material och produkter för framtida generationer.

Utvecklingen inom biomaterial sker idag i en rasande takt. Från nya byggnadsmaterial till kolfiber och avancerade och smarta förpackningar, där möjligheterna och användningsområdena är många.

Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt projekt. Vår expertis och processkunskap, som stöds av globalt integrerade konstruktions- och projekthanteringsverktyg, säkerställer ett effektivt projektutförande.

Våra nyckelkompetenser:
 • Kartläggning av trender inom nya processer och material

 • Marknadsanalys och strategier

 • Due Diligence

 • HSE

 • FEL (Front End Loading)

 • Konceptstudier

 • Förstudier

 • Förprojekt/Basic Engineering

 • FEED (Front End Engineering and Design)

 • Detaljprojektering

 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)

 • Projektledning och projektstyrning

 • Site övervakning

 • Driftsoptimering

 • Lokala OPEX tjänster

Jonas Kihlman
Head of Competence line Biorefining Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.