bioplastics

Bioplast och plaståtervinning

Tillsammans med skogs-, kemi- och återvinningsindustrin har AFRY en nyckelposition när det gäller de tre viktigaste ersättningarna för konventionell plast: fiberbaserad plast, bioplast och cirkulär plast.

AFRYs tjänster för kemi- och biokemiindustrin spänner över hela projektlivscykeln, från strategiska rådgivningstjänster för de föränderliga biobaserade marknaderna till full kapacitet inom teknik och projektgenomförande. Våra insikter som konsulter och vår beprövade expertis inom hantering av biobaserade råvaror utgör tillsammans med vår omfattande kompetens inom kemikalier och petrokemikalier en unik kombination.

Världen ropar efter en lösning på plastproblemet, inte bara på grund av den enorma mängd fossilbaserad olja som går åt vid tillverkningen utan också för att använd plast alltför ofta hamnar i naturen. Idag är endast bråkdel av de kemikalier och plaster som produceras globalt baserade på förnybar biomassa eller återvunnen plats. Det finns ett behov och en möjlighet till förändring!

Plastproduktionen närmar sig 400 miljoner ton årligen. Produktionen av bioplaster för biobaserat innehåll, av värde särskilt när det gäller märkesvaror, är fortfarande ett hett ämne. Vi behöver fortfarande plast, och prognoserna fram till 2050 visar alltjämt på en tre- eller fyrdubbling, trots att stora mängder förorenande konsumentplast kommer att försvinna från marknaden.

Bioplaster, i kombination med mekanisk och kemisk återvinning, är en del av lösningen. I takt med att cirkulära lösningar blir det pragmatiska alternativet kommer andelen återvunnen och biobaserad plast i omlopp att öka och så småningom i allt större utsträckning ersätta den råoljebaserade plasten.

Plaståtervinning är inte helt enkelt, och det finns många utmaningar. Den tekniska utvecklingen går dock framåt och leder till nya tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva återvinningsmetoder. Eftersom plasten måste samlas in och sorteras på rätt sätt är det avgörande att det finns strukturer för återvinning och att konsumenterna på global nivå deltar i systemet.

Jörgen Katz - Head of Business Sector Chemicals
Jörgen Katz
Head of Business Sector Chemicals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jörgen Katz

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.