Infra-Buildings, structural building engineering

Byggkonstruktion

Stadiga, säkra och funktionella byggnader för minskad klimatpåverkan

Byggkonstruktion inbegriper en mängd beslut om lämpliga material, former och dimensioner för en byggnad, dess grund och klimatskal.

Styrka och hållfasthet är grundläggande i en byggnads konstruktion. Byggnader måste vara strukturellt säkra när de sedan ska användas och då utsätts för aktuella laster som t ex vikten av människor, inredning och maskiner samtidigt som de också påverkas av olika väder.

Slutanvändarens krav

Byggkonstruktion innefattar både funktionella och ekonomiska aspekter. En konstruktion måste möta slutanvändarens krav vad gäller både funktionalitet och kostnadseffektivitet – krav som kan variera mellan olika projekt, beställare men också över tid.

Funktionella aspekter

En byggnad ska inrymma nödvändiga tekniska installationer, som el och ventilation. Dessa måste vara lättåtkomliga om de behöver bytas ut eller kompletteras i framtiden. Viktigt är också att tänka in att de människor som ska använda och vistas i byggnaden, inte ska störas av vibrationer, temperatursvängningar och liknande.

Ekonomiska aspekter

Att bygga kostnadseffektivt och samtidigt med ett hållbarhetsperspektiv är centralt. Det gäller både själva investeringen men också den totala livscykelkostnaden.

Samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan

Att med hänsyn till olika aspekter, bygga för samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan kräver expertis och erfarenhet. Vi har expertkompetens inom byggkonstruktion, avancerade beräkningar och analys för olika byggnadstyper som bostäder, kontor, sjukhus men också industrier och flygplatser. Samtidigt har vi lång erfarenhet av att arbeta med olika beställare men också myndigheter.

Kontakt

Har du frågor om byggkonstruktion, vänligen kontakta våra experter inom området:
Peter Karlström på AFRY i Luleå, peter.u.karlstrom@afry.com, 010-505 09 29
Andreas Larsson på AFRY i Göteborg, andreas.d.larsson@afry.com, 010 505 02 41
Joakim Tornberg på AFRY i Stockholm, joakim.tornberg@afry.com, 010-505 37 80
Daniel Lundström på AFRY i Stockholm, daniel.lundstrom@afry.com, 010-505 28 83
Attila Horvath på AFRY i Malmö, attila.hirvath@afry.com, 010 505 40 56

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, projektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av den framtida staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!