Tingsrätten i Lund

Byggnadsakustik

Ljud ger rätt upplevelse av ett rum

Ljud är en av de viktigaste faktorerna i lokaler där människor arbetar, bor och trivs. Att skapa en god ljudmiljö i byggnader handlar om att hindra onödigt ljud att störa vår vardag och istället ta hänsyn till människors beteende och förstärka den positiva upplevelsen.

Hur är ljudmiljön i dina lokaler? Har hänsyn tagits till människors behov och vad de ska uppleva? Olika lokaltyper kräver olika ljudmiljöer. Kyrkor och konsertsalar ställer exempelvis helt andra krav på byggkonstruktionen än vad en tågstation gör. Det handlar därför om att ta fram en akustiklösning som ger rätt effekt.

Efterklang är det största akustikföretaget i Norden. Vi är också ledande inom ljuddesign för både inomhus- och utomhusmiljöer. Vi är vana vid att arbeta mot miljöklassningssystem som exempelvis Breaam, LEED och Miljöbyggnad. Ju tidigare i processen vi kommer in, desto lättare är det att hitta lösningar som både är kostnadseffektiva och arkitektoniskt tilltalande. Så att du skapar rätt upplevelse för de människor som vistas i dina lokaler

Tjänster

  • Byggnadsakustisk projektering
  • Miljöklassificering ljud
  • Kontrollmätning
  • Rumsakustisk modellering
  • Rumsakustiska mätningar
  • Buller och vibrationer från installationer
  • Ljuddesign och soundscaping

Relaterade projekt