Finger points in the air with digital symbols around

Cybersäkerhetsprocesser

Vi ser till att din data och dina system är säkra, pålitliga och kompatibla

Vi hjälper kunder att implementera och underhålla kostnadseffektiva, lätthanterade cybersäkerhetsprocesser, från strategi till drift. Vi tror att cybersäkerhet handlar om mycket mer än processbeskrivningar och checklistor - det har att göra med människor och organisationskultur. Vårt team av cybersäkerhetsproffs, erfarna förändringsledare och processutvecklingsexperter arbetar tillsammans för att se till att alla aspekter täcks.

 

Expertområden

· Utveckling av säkerhetsprocesser

· Styrning

· Kontinuerlig efterlevnad: GDPR, ISO 270xx-serien och ISO / SAE 21434-implementering

· Säkerhetsmedvetenhet

· Säkerhetslösningar och drift

Jenny Gorner

Section Manager, Cyber Security & Quality Management

Jens Andersson

Section Manager, IT Management