Emosson dam and reservoir

Dammar och reservoarer

Samtidigt som man säkerställer kontroll och maxenergi genom lagring och pumpkraftverk, fungerar dammar och reservoarer också för att förbättra översvämningsskyddet, ge ytterligare bevattning eller säkerställa tillförsel av dricksvatten.

Under de senaste decennierna har våra ingenjörsexperter varit betydande involverade i design och utveckling av komplexa hydrauliska och strukturella arbeten för stora lagringsprojekt runt om i världen i extrema geologiska och geografiska förhållanden. Alla typer av dammar ligger inom vårt tjänsteområde:

 • Arch dammen
 • Asfaltdämningsdamm
 • Gravitation dam
 • Arch gravitation dam
 • Embankment dam, fill dam, rockfill dam, CFRD
 • Rullkompakt betongdamm
 • Buttress dam
 • Översvämningsdamm
 • Avfallsdamm
 • Murverk / damm
Aerial upstrem and downstrem view of UPL RCC dam
Upper Paung Laung RCC Dam

Vi är vana vid att optimera reservoarlagringsscheman både tekniskt och ekonomiskt för ett specifikt syfte. Vår stora erfarenhet gör att vi kan välja det bästa hydraulsystemet med motsvarande strukturer. Vi kan erbjuda ett optimalt koncept för alla underjordiska strukturer som tunnlar, axlar, kraftverksgrottor och åtkomstmöjligheter.

 

 

Kvaliteten på våra tjänster fortsätter att erkännas många år efter idrifttagning eftersom vi alltid lägger särskild vikt vid operativa behov under designfaserna. Detta garanterar vår kunds mervärde och hållbara lösningar för sina investeringar.

Winter control of Lucendro Dam

Dammsäkerhet

Dammar är särskilt utmanande strukturer. De uppenbara riskerna reduceras med en lämplig strukturell design. De återstående riskerna hanteras med anpassad övervakning, övervakningsprogram och proaktiv beredskapsplanering.

Våra auktoriserade dammsäkerhetsexperter har länge varit engagerade i specialistteknik och institutionell expertis med privata och statliga / federala dammägare, vilket ger oss de kunskaper som krävs för att erbjuda bästa möjliga service inom följande discipliner:

 • Design
 • Rehabilitering och höjning av dammar
 • Klimatförändringar påverkar vattenresurserna
 • Seismisk design och säkerhetsutvärdering
 • Damkontroll, säkerhet och övervakning
 • Risk för dammbrott
 • Översvämningsskydd och bevattning
 • Instrument och övervakning av dammar inklusive digitala lösningar
 • Problem med siltning och spolning, översvämningsvåganalyser, reservoarhantering
 • Kapacitetsuppbyggnad och utbildning
Linda Pålsson
Head of BA Hydro, Energy Division

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Elon Hägg
Business Unit Head, Hydro, Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.