Person touching digital screen

Digital Kvalitet

Marknadsledande inom testning, kravhantering och relaterade tjänster

Vi ger vår kunder möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål genom att tillhandahålla ämnesspecifik utbildning och specialisttjänster inom kravhantering och testning.

Vi hjälper våra kunder att skaffa sig konkurrensfördelar inom en mängd olika branscher och marknader. Det gör vi genom att effektivisera processer och optimera kundernas användning av kompetens på området programvarukvalitet. Varje kund får en skräddarsydd mix av vårt kärnerbjudande, med allt från individuell specialistrådgivning till färdiga lösningar och professionell utbildning.

Professionella konsulttjänster
  • Specificering och hantering av programvarukrav
  • Programvarutestning, testledning och testautomation
  • Driftentreprenad och teamleveranser inom testning och kravhantering  
Professionella utbildningstjänster
  • Allmänna och kundspecifika utbildningar inom kravhantering och testning
  • IREB-certifieringsutbildning inom kravhantering  
  • ISTQB-certifieringsutbildning inom testning

Se konsultbolag1.se för detaljerade beskrivningar och bokningar.

Mattias Karlsson

IT Solutions

Lars Vida

Section Manager, Digital Quality