People cycling across the street, tram in the background

Digitalisering

Digitalisering för hållbara och attraktiva städer

Digital teknik ger möjlighet att utveckla och förändra den befintliga affären för att möta framtidens och den hållbara stadens krav.

Vi står mitt i en digital transformation som påverkar hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Denna transformation öppnar upp dörren till helt nya möjligheter för effektivisering och kvalitetsförbättring i form av nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Fördelar med digitalisering

Det spelar ingen roll oavsett bransch eller segment och hur man tittar så ser vi att digitalisering fram till nu har skett mer i silos och utifrån disciplin är på ett övergripande och genomgående sätt i verksamheter.

Men för att komma till nästa nivå eller kunna utnyttja de fördelar som digitalisering medför så kan inte system vara åtskilda, de behöver kopplas ihop.

Hållbara och attraktiva städer

För att nå våra klimatmål och göra våra städer hållbara, måste vi öka digitaliseringstakten! Genom att se staden som en enda stor enhet med gemensam lagring av data skapas förutsättningar för nya insikter och kloka beslut som kan utveckla staden och göra den mer hållbar. En stad som är attraktiv och lockar till sig både företagare och människor som vill verka och bo.

Digitalisering av fastighet, industri eller stad

En fastighet, industri eller stad står inför samma utmaningar. Vart och hur börjar man?

AFRY, har både personal, strategier och integrationsplattform som gör att du som kund kommer i mål med dina digitaliseringsprojekt.

Projektbok - ett första steg

Stora anläggningar eller byggnader består ofta av många tekniska system och genom att samordna dem finns stora vinster att göra vad gäller effektivitet och hållbarhet. Ett första steg i samordning och digitalisering är att ta fram en projektbok som sätter ramarana för för krav och standarder. Projektboken beskriver teknik, arkitektur och funktioner, men föreskriver inte något särskilt varumärke eller leverantör. Det som eftersträvas är intelligenta, mätbara, standardiserade komponenter och kommunikationslösningar som förenklar arbetet för både kunden och deras leverantörer.

Tjänster inom digitalisering

  • Digital transformationsledare
  • Projektbok
  • Digitaliseringsinventering
  • Digital utrullningsplan
  • Integrationsplattform
  • Bidragsansökningar, digitaliseringsprojekt

Kontakt

Har du frågor om digitalisering eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller sidan lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Fredrik Kahr - Digitalization Management

Fredrik Kahr

Digitalization Management

Kontakta Fredrik Kahr

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

 

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livcykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas- och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!

Relaterade nyheter, events och artiklar