People cycling across the street, tram in the background

Digitalisering

Digitalisering för hållbara och attraktiva städer

Digital teknik ger möjlighet att utveckla och förändra den befintliga affären för att möta framtidens och den hållbara stadens krav.

Vi står mitt i en digital transformation som påverkar hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Denna transformation öppnar upp dörren till helt nya möjligheter för effektivisering och kvalitetsförbättring i form av nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Fördelar med digitalisering

Det spelar ingen roll oavsett bransch eller segment och hur man tittar så ser vi att digitalisering fram till nu har skett mer i silos och utifrån disciplin är på ett övergripande och genomgående sätt i verksamheter.

Men för att komma till nästa nivå eller kunna utnyttja de fördelar som digitalisering medför så kan inte system vara åtskilda, de behöver kopplas ihop.

Hållbara och attraktiva städer

För att nå våra klimatmål och göra våra städer hållbara, måste vi öka digitaliseringstakten! Genom att se staden som en enda stor enhet med gemensam lagring av data skapas förutsättningar för nya insikter och kloka beslut som kan utveckla staden och göra den mer hållbar. En stad som är attraktiv och lockar till sig både företagare och människor som vill verka och bo.

Digitalisering av fastighet, industri eller stad

En fastighet, industri eller stad står inför samma utmaningar. Vart och hur börjar man?

AFRY, har både personal, strategier och integrationsplattform som gör att du som kund kommer i mål med dina digitaliseringsprojekt.

Projektbok - ett första steg

Stora anläggningar eller byggnader består ofta av många tekniska system och genom att samordna dem finns stora vinster att göra vad gäller effektivitet och hållbarhet. Ett första steg i samordning och digitalisering är att ta fram en projektbok som sätter ramarana för för krav och standarder. Projektboken  beskriver teknik, arkitektur och funktioner, men föreskriver inte något särskilt varumärke eller leverantör. Det som eftersträvas är intelligenta, mätbara, standardiserade komponenter och kommunikationslösningar som förenklar arbetet för både kunden och deras leverantörer. 

Ansök om stöd utvecklingsprojekt för klimatneutrala städer

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiska innovationsprogram för smarta och hållbara städer och den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Stöd för att snabba på klimatomställningen ges till utvecklingsprojekt som kommer bidra till klimatneutralitet periodvis. Nu senaste med en total budget på 200 miljoner kronor.

Vill du veta mer om stöd för klimatomställning eller behöver hjälp med ditt utvecklingsprojekt, fyll i formulär, se länk nedan, så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan - jag vill veta mer om stöd för klimatomställning >

Tjänster inom digitalisering

  • Digital transformationsledare
  • Projektbok
  • Digitaliseringsinventering
  • Digital utrullningsplan
  • Integrationsplattform
  • Bidragsansökningar, digitaliseringsprojekt

Webbinarium

Webbinarium - Vinster och fördelar för kommun och fastighetsägare i den uppkopplade staden. - Se inspelningen nedan.

Kontakt

Har du frågor om digitalisering, vänligen kontakta vår expert inom området:
Fredrik Kahr, fredrik.kahr@afry.com, 010-505 45 98.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livcykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas- och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!