View of Temelin NPPs

Drift & underhåll

Stöd för fortsatt drift av kärnkraftstillgångar med många framgångsrika långsiktiga relationer

Vi inser att under drift av kärnkraftverk och anläggningar kommer det att finnas ett behov av att motivera fortsatt drift, anläggningsändringar och driftsförändringar som drivs av lagstadgade, miljömässiga och kommersiella krav.

Vår erfarenhet av att stödja drift av tillgångar är bred och börjar med utformningen av anläggningsuppgraderingar, hela vägen till säkerhetsmotiveringen av anläggningsdrift efter deras nuvarande licensperiod. Vår erfarenhet täcker också kärnkraftverk och forskningsreaktorer samt forskning, anläggningar för bränslecykel och avfallshantering.

Olika tekniker har använts för att stödja kraftuppgraderingar och för att optimera anläggningsunderhåll och driftsledning. Dessa tekniker har inkluderat Probabilistic Safety Assessment och utvecklingen av riskhanteringsverktyg. Vår designmöjlighet använder de senaste 3D CAD-paketen.

uniper_okg
Bild: OKG

Områden där vi kan stödja:

 • Organisationsgranskning och design
 • Operativa optimeringsstudier
 • Teknik och övervakning av bakmontering / uppgraderingar
 • Beredning av komponent- och utrustningsspecifikationer
 • Starta upp hastighetsstudier
 • Kärn- och bränsledesign
 • Studier av alternativa bränslen
 • Livsförlängningsstudier
 • Åldringshantering och underhållsstöd
 • Säkerhet för anläggningen
 • Deterministisk säkerhetsbedömning
 • Probabilistisk säkerhetsbedömning
 • Beredning av säkerhetsgranskningar
 • Säkerhetsbedömning och licensstöd
 • Uppdatering av bruksanvisning och säkerhetsrapport
 • Analys av incidenter och säkerhetshantering
 • Utbildningsaktiviteter och program, testa simulatorer
 • Nödplanering och beredskap
 • Avfallskarakterisering och inventeringsstudier
 • Rådgivning till långivare
Ingeborg Grötterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden
Ingeborg Grötterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ingeborg Grötterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.